Legendární tenista, wimbledonský vítěz a držitel tří grandslamů Jan Kodeš dostane od státu další peníze jako odškodné za nečinnost soudů v jeho vleklém soudním sporu o majetek s bývalou ženou. Kodešovi již dříve obvodní soud přiznal vzniklou škodu 236 tisíc, k té se po středečním rozsudku ještě připočítá 294 tisíc korun.

Kodešův spor se táhl několik let a dostal se až k Ústavnímu soudu, původně požadoval 8,4 milionu.

Tenista se začal s manželkou Lenkou soudit o vypořádání majetku v roce 1988. O sedm let později podala jeho žena dovolání proti pravomocnému rozsudku k Nejvyššímu soudu. Ten musel téměř pět let čekat na spis, který mu až do roku 2001 nebyl Obvodní soud pro Prahu 6 schopen poslat.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Následně Nejvyšší soud nařídil nové projednání. Tři roky pak případ ležel na obvodním soudu, spor se rozhýbal až po zásahu Ústavního soudu. V červenci 2008 vleklý spor o majetkové vypořádání manželů končí po 19 letech a sedmi měsících.

Dvacet let soudních sporů se bývalý tenista rozhodl nenechat jen tak a zažaloval stát za nepřiměřeně dlouhé řízení. Za tu dobu se podle Kodeše závratně zvýšila hodnota majetku, o který se manželé soudili. Cena pražské vily, z níž měl manželku vyplatit, stoupla dvaapůlkrát, u ostatních věcí šlo až o čtyřnásobek.

V průběhu řízení se měnila také cena soudních poplatků, tlumočníka či znaleckých posudků, které se musely provádět znovu a znovu. Když k tomu Kodeš připočetl ještě nemajetkovou újmu, kterou mu vleklý spor způsobil, rozhodl se požadovat po státu odškodnění ve výši 8,4 milionu.

Žalobu na stát podal v roce 2008. Obvodní soud mu z požadované částky přiznal 182 tisíc. Následovalo odvolání k Městskému soudu v Praze a poté i k Nejvyššímu soudu, který věc vrátil znovu k projednání.

Nakonec byla Kodešovi přiznána celková částka 360 tisíc. Soudy tak neuznaly, že kvůli průtahům zaplatil manželce více, než kdyby spor býval skončil dříve.

Wimbledonský vítěz podal stížnost k Ústavnímu soudu, který se postavil na Kodešovu stranu. Ve svém odůvodnění soudkyně Kateřina Šimáčková napsala, že soudy nehledaly spravedlnost důsledně, protože Kodešovi škoda prokazatelně vznikla. Třeba jen v tom, že musel vilu, o niž se dvacetiletý spor vedl, po celou dobu udržovat.

Kromě změn cen nemovitostí, aut či uměleckých děl poukázal Ústavní soud i na nespravedlnost způsobenou placením soudních poplatků. "V zásadě neměl jinou možnost než v řízení setrvat až do konce," upozornila Šimáčková. Vypořádání bezpodílového vlastnictví se totiž po rozvodu udělat musí.

Ústavní soud předchozí rozsudky zrušil a vrátil věc Obvodními soudu pro Prahu 2 s tím, že odškodnění má být vyšší. Nový rozsudek padl v říjnu loňského roku a přiznal bývalému tenistovi dalších 236 tisíc. I proti němu se Kodeš odvolal.

Související