Návrh opozičních TOP 09 a Starostů, aby politici a další veřejní funkcionáři přiznávali svůj majetek i při nástupu do funkce, v pondělí odmítla vláda. Vyplývá to z předběžných výsledků jednání kabinetu. Ten předloze už v předběžném stanovisku vytkl údajně příliš nízké limity majetku, nejasné určování hodnoty nebo legislativní nedostatky. V nejbližší době hodlá předložit zákonodárcům vlastní novelu zákona o střetu zájmů, v němž řešení nabídne.

Nyní politici podávají majetková přiznání pravidelně vždy do poloviny roku za minulý rok a do měsíce po skončení funkce. Pokud by byla novela TOP 09 a Starostů schválena, politici by museli do 30 dnů od nástupu do funkce sepsat majetek, který do té doby nabyli.

Šlo by o vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem včetně jejich ceny, o movité věci s hodnotou nad 25 tisíc korun, peněžité úspory, cenné papíry nebo jiné podíly v obchodních společnostech nad 5000 korun nebo 10 tisíc korun v případě více emitentů akcií nebo jiných podílů ve firmách. Dále by funkcionáři museli přiznat dluhy, pokud jejich celková výše přesáhla 10 tisíc korun.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Vláda považuje finanční limity, od nichž se odvíjí oznamování jednotlivých majetkových položek, za příliš nízké. Veřejní funkcionáři budou ve výsledku oznamovat téměř vše, což povede pouze k nadbytečné časové i administrativní zátěži," stálo ve vládním předběžném stanovisku. Legislativci se nedomnívají, že by pravidla pro novou povinnost měla být přísnější než pro současná majetková přiznání.

Předloha TOP 09 a Starostů také zvyšuje desetinásobně na půl milionu korun horní hranici pokuty, kterou mohou politici dostat za to, že v majetkovém přiznání uvedli nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje nebo je nepodali vůbec, případně vykonávali neslučitelnou funkci.

Novela by rovněž nově stanovila, že registr přiznání obecních, městských a krajských politiků, na něž se zákon vztahuje, a vedoucích pracovníků obecních a krajských úřadů a magistrátů by nevedli ředitelé a tajemníci těchto institucí, ale příslušná daňová správa. Ani s touto změnou kabinet nesouhlasil. Daňová správa by podle vládních právníků neměla být zatěžována pravomocemi, které nemají s daněmi žádnou přímou souvislost.

Stanovisko vlády je pouze doporučením. O předloze rozhodne parlament.

Související