Projděte si seznam největších chyb, kterých se podle Nejvyššího kontrolního úřadu Česko dopouští při čerpání evropských dotací.

NKÚ rovněž zveřejnil rizika pro nové dotační období. Česku letos hrozí, že přijde až o 105 miliard korun.

1. Podpora projektů, které jsou od začátku špatně nastaveny

První chyba přichází už při výběru a schvalování projektu. Sítem často projdou i projekty, u kterých hrozí riziko nehospodárnosti. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že úředníci schvalují projekty, aniž by měli k dispozici podklady pro kvalifikované rozhodnutí. Někdy dokonce přiklepnou projektu peníze i přes výtky externích hodnotitelů.

Například ministerstvo dopravy schválilo projekty na labské a vltavské vodní cestě, ačkoliv byly v projektové žádosti významné nedostatky. Ministerstvo se tím nezabývalo ani poté, co na problém upozornili nezávislí hodnotitelé.

2. Veřejné zakázky se zadávají špatně

Další chyba nastává v momentě, kdy je projekt schválen a na jeho realizaci se vyhlašuje výběrové řízení. To je často netransparentní nebo diskriminační. NKÚ například zjistil, že v rámci operačního programu Podnikání a inovace jeden zadavatel nastavil pro výběrové řízení diskriminační kritéria a následně vyhodnotil jako nejvýhodnější nabídku, která nesplňovala stanovené podmínky. V dalším případě zadavatel vybíral dodavatele bez soutěže a zakázku tak, aby ji získala firma, která si účtovala vyšší cenu než konkurenti.

3. Proplácí se i výdaje, které nejsou doloženy

Žadatelé si často do projektu zapíší i výdaje za činnosti, které nakonec nebyly vůbec uskutečněny. Jeden z nich například chtěl proplatit stavební práce, které se ve skutečnosti neprovedly. V jiných případech se příjemci dotací pokouší nechat si proplatit výdaje, které s projektem vůbec nesouvisí.

4. Nedosáhne se cíle projektu

V každém projektu by se měl hned na začátku vytyčit cíl, kterého by se mělo dosáhnout. Ne vždy se to ale povede. Například projekt Ryba domácí měl ambici zvýšit spotřebu sladkovodních ryb.

Podle informací Českého statistického úřadu ale jejich spotřeba od roku 2009 naopak klesá. NKÚ zjistil, že ministerstvo proplácelo dodavateli i činnosti bez jakéhokoliv prokazatelného plnění. Výsledná kampaň byla problematická a nepřinesla téměř žádné výsledky.

5. Nefunguje kontrola

Jeden z největších problémů. Na chyby se nepřijde včas. NKÚ konstatuje, že kontrolní systémy často nejsou hned od začátku správně nastaveny, nekontroluje se dost často a v potřebném rozsahu, a když už se kontroluje, tak neúčinně. Na nic se nepřijde. Alarmující je, že i když někdo chybu objeví, odpovědní lidé ji často vůbec nenapraví.

Kontrolu navíc znesnadňuje, že se na projekty kladou nekonkrétní a těžko měřitelné cíle. Proto je těžké určit úspěšnost projektu, co se mohlo udělat lépe, případně kde se stala chyba.

Související