Češi si už spolehlivě osvojili síťová a mobilní média, avšak role tradičních médií ve společnosti se mění jen pomalu. V domácnostech má pořád nejdůležitější místo televize, a to i mezi mladými lidmi. Nasvědčují tomu výsledky ojedinělého výzkumu používání médií, který provedli odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výsledky výzkumu ve středu škola poskytla novinářům.

"Televizní vysílání je pro většinu lidí stále dominantním zdrojem zpravodajství, a to ve všech věkových skupinách," uvedl vedoucí výzkumu Jakub Macek. Televizor vlastní nebo ho používá 92 procent lidí, značná část lidí dokonce žije v domácnosti se dvěma a více televizory. 

Ve věkové skupině mezi 18 a 30 lety televizi nemá a nesleduje 14 procent respondentů, což je dvakrát více než v ostatních věkových kategoriích. Ovšem podle výzkumníků je to dáno tím, že mladí se často stěhují a bydlí v podnájmech. "Jakmile si ale vytvoří svoji domácnost, pořizují si většinou svůj přijímač také," uvedl Macek.

Devět z deseti Čechů sleduje zpravodajství alespoň jednou za měsíc, dvě třetiny lidí se zajímají o zprávy každý den. Druhým klíčovým kanálem pro sledování zpravodajství je po televizi internet, kde zprávy vyhledává téměř polovina lidí. Jen tři z deseti konzumentů zpravodajství čtou tištěné noviny.

Právě sledování zpráv je předpokladem účasti na veřejném dění. Ačkoliv česká společnost bývá v tomto ohledu terčem kritiky za pasivitu a nezájem, výzkumníci negativní pohled vyvracejí. "Škarohlídství si úplně nezasloužíme – dvě třetiny populace sledují zprávy každý den a jen zanedbatelná část zprávy nesleduje vůbec," zdůraznil Macek. 

Výzkumníci se dotazovali reprezentativního vzorku 2000 Čechů. Jedna část tříletého výzkumu se týká užívání médií, druhá část participace na politickém dění. Vyplývá z ní například to, že vliv on-line sociálních sítí na participaci v politice a veřejném dění není zdaleka tak velký, jak by se mohlo zdát.

Související