Zavedení finančních limitů na volební kampaně, povinné zřízení transparentních volebních účtů a podřízení dohledu nad hospodařením stran nezávislému úřadu mají přinést novely, které ve středu projedná vláda.

Předloha volebních zákonů oproti původním návrhům zvyšuje limity pro sněmovní a krajské volby, snižuje limit pro senátní volby. Změna pravidel má platit až od roku 2017, na krajské a senátní volby v příštím roce se tedy vztahovat nebude.

Volební novela počítá s tím, že strany a hnutí by při kampani ve volbách do sněmovny nesměly utratit více než 90 milionů korun, původní návrh počítal s limitem o deset milionů korun nižším. V případě krajských voleb by měl být limit stanoven na sedm milionů korun na kraj (původně pět milionů korun). Za krajské volby by tak strana nesměla dát více než 91 milionů korun, pokud kandiduje ve všech krajích.

Kandidáti na senátora by podle návrhu nesměli dát za kampaň více než 2,5 milionu korun, původně navrhovaný limit byl 3,75 milionu korun. Nezměněn zůstal jen padesátimilionový limit pro evropské volby, který by nadále měli dodržovat také kandidáti na prezidenta. Zavedení limitů se tak nemá týkat komunálních voleb, a to ani voleb do zastupitelstva hlavního města.

Kontrolu financování volební kampaně má mít na starosti nový Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Za porušení pravidel by mohl ukládat pokuty až do půl milionu korun. Za překročení limitu pro financování kampaně by sankce měla podle návrhu představovat 1,5násobek částky, o kterou byl limit překročen.

Novela má také zvýšit stranám pro sněmovní a evropské volby volební kauci, tedy příspěvek na volební náklady, a to z 15 tisíc na 19 tisíc korun. "Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku," uvádí se v důvodové zprávě.

Proti předloze má podle předkládací zprávy námitky Úřad pro ochranu osobních údajů. Nesouhlasí se zveřejňováním údajů o každé osobě, která ve prospěch kandidáta na prezidenta uhradila nebo se zavázala uhradit výdaje na volební kampaň či poskytla peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. Svaz měst a obcí byl proti tomu, aby volební agitace prostřednictvím médií nebo billboardů musela obsahovat informaci o jejím zadavateli a zpracovateli a aby byl zaveden zákaz využívat k volební kampani krajská a obecní média.

Související