Česká republika se umístila mezi deseti nejbezpečnějšími destinacemi světa. Podle Global Peace Indexu (Světového indexu míru), který každoročně vydává organizace Institute for Economics and Peace, Česko v tomto hodnocení mezi 162 zeměmi porazilo mimo jiné Slovensko, Norsko či Německo.

Světový index míru každoročně měří na základě 23 kritérií v jednotlivých zemích nepřítomnost násilí nebo obav z násilí.

V rámci indexu hodnotí úroveň vnitřní i vnější bezpečnosti, mezi ukazatele patří kriminalita, násilné trestné činy, politická stabilita, dodržování lidských práv i potenciál pro teroristické činy či pravděpodobnost násilných demonstrací. Zohledňuje se i počet vězňů či počet policistů a dalších ochranných složek státu.

Na prvních příčkách žebříčku se dlouhodobě umisťují evropské destinace Island, Dánsko a Rakousko, Evropa je také hodnocena coby nejmírumilovnější kontinent. Z mimoevropských destinací si nejlépe vede Nový Zéland. Na samém konci hodnocení Světového indexu míru je Sýrie, z evropských zemí dopadlo nejhůře Turecko.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Česká republika si od roku 2008, kdy je index zveřejňován, polepšila o osm příček. Desáté místo si pro letošní rok drží před Portugalskem a Irskem. Nyní chce stát tento úspěch víc využít při propagaci v turistice.

"Česká republika je ve světě vnímána jako bezpečná ve výběru destinace pro dovolenou. Ale velmi často hraje roli celková nižší znalost České republiky, což může negativně ovlivnit i vnímání úrovně její bezpečnosti. Zintenzivnit propagaci České republiky coby bezpečné destinace je cílem agentury CzechTourism," říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která má odvětví cestovního ruchu ve své gesci.

Související