Ve věku 91 let zemřel v pátek 7. srpna mezinárodně uznávaný sémantik, filozof a teoretik vědy Ladislav Tondl. Patřil k zakladatelským osobnostem české sémiotiky, teorie komunikace, teorie vědy a techniky.

Byl jedním z předních představitelů českého filozofického myšlení druhé poloviny 20. století. V pondělí o tom informovala Miroslava Kaňková z tiskového oddělení Akademie věd ČR. Poslední rozloučení se koná v pátek 14. srpna v motolském krematoriu.

Poté co v roce 1949 získal Tondl titul doktora filozofie a inženýra, přednášel logiku, epistemologii a filozofii vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ideologicky motivované kampani v polovině 50. let nemohl působit v humanitních oborech a koncem 50. let začal pracovat v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV.

Od počátku 60. let byl v zahraničí respektovaným představitelem analytického filozofického myšlení a udržoval kontakty s předními zahraničními filozofy a logiky. Poté podruhé ztratil pracovní zázemí, protože byl ústav teorie v roce 1969 zrušen.

Následujících dvacet let byl zaměstnaný v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb v Praze v oboru informatiky a využití počítačů a počítačové grafiky v projektování. Ve své teoretické práci ale pokračoval dále.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Po sametové revoluci vedl Tondl středisko pro vědu, technologii a společenská studia AV a začal opět přednášet na Karlově univerzitě. Zúčastnil se mnoha mezinárodních kongresů a konferencí a byl členem řady odborných asociací. V roce 2004 obdržel profesor Tondl medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy od prezidenta republiky.

Tondlovy práce výrazně zasáhly do řady disciplín, především do sémantiky, sémiotiky, filozofie jazyka a také mimo jiné do logiky a filozofie vědy a techniky. Vydal řadu úspěšných odborných publikací.

Související