Obce mohou na svém území zakázat paušálně podomní a pochůzkový prodej. Potvrdil to úterní nález Ústavního soudu týkající se nařízení obce Vojkovice na Brněnsku. Obec tedy nemusí současně vymezit místa, kde je tato forma prodeje povolena, a stanovit podmínky pro její činnost. Zákaz může být vydán nezávisle na existenci tržního řádu, o němž se zmiňuje živnostenský zákon. 

Podomním se podle zmíněného nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby v objektech určených k bydlení. Pochůzkový prodej pak probíhá s použitím přenosného nebo neseného zařízení (zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí a podobně) nebo přímo z ruky.

Podobně rozhodli ústavní soudci už loni ohledně nařízení města Františkovy Lázně. Podle nadřízeného krajského úřadu měla tehdy radnice v tržním řádu vymezit alespoň nějaká místa, kde zákaz podomního a pochůzkového prodeje neplatí.

Ústavní soud ale konstatoval, že město tímto paušálním zákazem nepřekročilo svou pravomoc a že nejde o úplné znemožnění podnikatelské činnosti mimo provozovnu, protože například stánkový prodej ve městě nic neomezuje.

Ani podomní a pochůzkový prodej však nelze paušálně zakázat na celém území jakékoliv obce, zdůraznil už loni Ústavní soud. Vždy záleží na konkrétních podmínkách. Typicky v místech, kde lidé žijí roztroušeni na větším území, může být právě tento způsob nezbytný ke smysluplnému podnikání mimo provozovnu. 

Ústavní soud v úterý ale zároveň uvedl, že obce nemohou na svém území zcela zakázat jakýkoliv prodej mimo kamennou provozovnu, tedy zejména stánkový prodej. Zrušil proto část vojkovického nařízení, která k takovému plošnému zákazu v praxi vedla.

Konkrétně jde o ustanovení, podle něhož lze "na území obce mimo provozovnu nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech, která k tomu účelu obec zvlášť určí nebo vyhradí", přičemž Vojkovice žádné takové místo neurčily. Navíc by v tomto případě překročily svou pravomoc. 

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Živnostenský zákon sice umožňuje omezit právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost podle Listiny základních práv a svobod, avšak nařízení obce nemají sloužit k zamezení veškerého prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu a mají je toliko určitým způsobem usměrňovat. Tato činnost musí vždy zůstat dovolena alespoň v rozsahu, který umožní skutečnou realizaci uvedeného základního práva v obci, zákaz nelze tedy vyslovit obecně a plošně vůči všem typům prodeje mimo provozovnu," vyplývá z úterního rozhodnutí pléna Ústavního soudu.

Podomní a pochůzkový prodej zakázalo v Česku už zhruba 500 obcí a měst. Cílem je ochránit obyvatele, zejména seniory, od nepříjemných až agresivních praktik prodejců energií, domácích spotřebičů a dalších produktů. Prodejcům jako fyzickým osobám hrozí pokuta až 30 tisíc korun, firmám až 200 tisíc korun. V praxi se ale pokuty pohybují v řádu maximálně tisíců korun, dokázat porušení pravidel navíc bývá obtížné. 

Pokud spotřebitel podepíše smlouvu mimo "prostory obvyklé k podnikání", tedy typicky mimo provozovnu, může do čtrnácti dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

Související