Soudy nesmí ve sporech mezi dodavateli elektřiny a jejími černými odběrateli stanovit těmto zákazníkům dodatečně k úhradě přemrštěné částky. Platba není sankcí, ale musí být jen náhradou vzniklé škody. Proto částka musí být přiměřená. Vyplývá to z úterního verdiktu Ústavního soudu (ÚS).

Ústavní soudci se zabývali případem muže z Kolínska, který měl společnosti ČEZ Distribuce za údajný nelegální odběr elektřiny na přelomu let 2010 až 2011 zaplatit bezmála 300 tisíc korun. Tato částka měla odpovídat jeho ročnímu odběru elektřiny. Ve skutečnosti je ale 300 tisíc korun osmi- až jedenáctinásobkem toho, co za roční odběr platí.

"Tato částka je tedy silně přemrštěná a pokud ji dodavatel požaduje, měl by podložit důkazy, že elektřina v této ceně byla skutečně odebrána," řekla po vyhlášení nálezu soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. To ale firma neprokázala.

Zdůraznila, že potvrdit černý odběr elektřiny může být jednoduché. V tomto případě se vycházelo ze znaleckého posudku. Podle něj byly na elektroměru u domu odběratele falešné plomby a na číselnících byly zjevné stopy toho, že byly přetočeny tak, aby nebylo nutné za energie platit skutečnou částku. Na druhé straně je ale obtížné stanovit, kolik energie klient odebral.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Firma vycházela z jedné z prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Podle ní propočítala, kolik by měl zákazník zaplatit. Částku 300 tisíc korun potvrdily Krajský soud v Praze a Vrchní soud v Praze. Oba tyto verdikty ÚS v úterý zrušil a věc vrátil k novému projednání s tím, že částka musí být přiměřená.

Pokud by distributor požadoval uhradit po klientovi - nelegálním odběrateli vyšší sumu, než obvykle zákazník zaplatí za roční odběr elektřiny, měl by soudům předložit důkazy o tom, že odběry skutečně mohly být mnohem vyšší než v minulosti.

Distributorovi mohou pomoci k uznání vyšší platby důkazy o tom, že na odběrném místě jsou nové elektrospotřebiče s vysokou spotřebou elektřiny. Jedním z důkazů může být i to, že na místě například policie odhalila pěstírnu konopí k výrobě lehké drogy marihuany. Pěstírny jsou vyhřívány elektrospotřebiči.

Související