Česká televize by mohla v letošním roce získat z podnikatelské činnosti o tři procenta více než v rozpočtu plánovaných 630 milionů korun. Loni inkasovala 624 milionů korun. Na středečním zasedání Rady ČT to uvedl její člen Luboš Beniak.

Podle Beniaka veřejnoprávní instituce v prvním pololetí získala 47 procent plánovaných výnosů z podnikání. Tyto příjmy za prodej reklamy, sponzoringu a práv tvoří 9 procent z celkových výnosů ČT. "Teď to vypadá, že výnosy brnkají o strop možného. Výnosy jsou limitovány trhem a právním prostředím," podotkl.

Hlavní výnosovou složkou v rozpočtu ČT je příjem z výběru koncesionářských poplatků. V polovině roku ČT vybrala přesně polovinu očekávaného objemu poplatků.

Zpomalil se rovněž pokles počtu registrovaných televizních přijímačů z 5000 na zhruba 1000 měsíčně, což je podle Beniaka výsledkem loňské masivní oslovovací kampaně a při celkovém počtu 3,5 milionu registrovaných přístrojů jde o zanedbatelné číslo.

"Všechny hlavní nákladové kategorie byly čerpány na úrovni 46 až 49 procent plánovaného letošního rozpočtu," dodal Beniak.

Česká televize má letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 6,956 miliardy korun, což je o 90 milionů méně, než byl plánovaný rozpočet na loňský rok. Rada ve středu také schválila konečnou podobu výroční zprávy o hospodaření ČT v loňském roce.

Rada ČRo znovu snížila odměny řediteli, porušoval kodex rozhlasu

Rada Českého rozhlasu (ČRo) snížila řediteli veřejnoprávního rádia Peteru Duhanovi odměnu za pololetí z maximálně možných 480 tisíc korun na 336 tisíc korun. Třicetiprocentní snížení odůvodnila několika porušeními kodexu ČRo ve vysílání a nedostatky v předkládaných materiálech.

Pololetní odměnu, která může dosáhnout maximálně trojnásobku platu, rada Duhanovi snížila také v minulém pololetí.

V diskusi před hlasováním o odměně musel Duhan odpovídat na otázky týkající se odvolání náměstka Michala Koliandra. Radní se jej ptali, proč byl náměstek odvolán až v květnu, tedy dva měsíce po podání trestního oznámení v souvislosti s prodejem zámku v Přerově nad Labem, který spadal do jeho gesce, a zda tak nebyli uvedeni v omyl, když při rozhodování neměli veškeré informace.

"Nemám oprávnění odpovídat na detaily," reagoval Duhan s tím, že policie stále pokračuje ve vyšetřování oznámení, které bylo podáno na konkrétní osobu. Doplnil, že věc naznačil předsedovi Rady ČRo a šéfovi dozorčí komise.

Duhan tehdy na zasedání rady vysvětloval Koliandrovo odvolání mj. selháním při uplatňování kontrolních mechanismů ve veřejných zakázkách. Koliandr namítl, že si žádného pochybení není vědom. Mluvčí ČRo Jiří Hošna řekl, že "trestní oznámení se netýkalo skutků, které by měly dopad do hospodaření Českého rozhlasu nebo se ho jakýmkoli způsobem týkaly".

Další výtky radních na středečním zasedání směřovaly k dodržování kodexu, což představuje jedno z kritérií při výpočtu odměny. "Rada za pololetí několikrát shledala porušení kodexu," řekl místopředseda rady Petr Šafařík. Zmínil například reportáž o norských fondech nebo komentář na adresu ministerstva kultury, který podle radních znamenal střet zájmu.

Naposledy rada porušení konstatovala na středečním zasedání, a to kvůli dubnovému pořadu Pro a Proti, kde moderátorka citovala komentář popisující v nepříznivém světle voliče prezidenta Miloše Zemana.

Následným vyjádřením sympatií k tomuto textu moderátorka podle radních porušila ustanovení o nestrannosti. V rámci diskuse porušení povinností ze strany moderátorky kritizoval rovněž ředitel ČRo Duhan.

Radní v diskusi navrhovali pololetní odměnu zkrátit od deseti do třiceti procent. Ve prospěch generálního ředitele uváděli například vyrovnaný rozpočet, přípravu spuštění ČRo Plus, přechod od náboženského vysílání ke koncepci duchovního vysílání nebo posílení bezpečnosti budovy ČRo.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Při stanovení odměny rada posuzovala čtyři kritéria, a to dodržování Kodexu a Statutu ČRo s váhou 40 procent, dodržování usnesení rady s váhou 20 procent, dosažení 22% podílu ČRo na trhu, které má váhu 20 procent, a na začátku roku zařazené čtvrté kritérium ohledně kvality předkládaných materiálů a dodržování termínů s váhou 20 procent.

V loňském druhém pololetí rada Duhanovu odměnu zkrátila na 288 tisíc korun. Důvodem byl nižší než požadovaný podíl na poslechu a zároveň události spojené s loňskými Hovory z Lán, v nichž zazněly vulgární výroky prezidenta Miloše Zemana, což podle radních znamenalo porušení kodexu rozhlasu.

Související