Více než třetina českých občanů se zařazuje do levé části politického spektra, zhruba stejná část společnosti se identifikuje s pravicí a asi pětina lidí se hlásí k politickému středu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Téměř desetina respondentů zvolila odpověď "nevím".

Sociologové konstatovali, že v současnosti jsou tábory stoupenců levice a pravice zhruba vyrovnané podobně jako v letech 2008 až 2009. Naopak v letech 2004 a 2007 a znovu mezi roky 2010 a 2011 se Češi spíše zařazovali na pravici, zatímco v letech 2012 a 2013 výrazně převážilo zařazování lidí na levou část politického spektra.

Podle nejnovějších údajů se k levici hlásí celkem 36,6 procenta respondentů, z toho 18 procent lze označit za vyhraněnou levici a stejný podíl lidí za levý střed. Do pravé části politického spektra se zařadilo 34,8 procenta respondentů, přičemž necelých 14 procent se řadí k vyhraněné pravici a skoro 21 procent k pravému středu. Za přívržence politického středu se považuje téměř 20 procent dotázaných.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Analytici CVVM konstatovali, že s rostoucím věkem se zvyšuje podíl těch, kteří se identifikují s levicí, zatímco nejvíce nerozhodnutých se objevuje mezi dotázanými ve věku od 15 do 19 let. Jednoznačný příklon k levici je častější u dotázaných se základním vzděláním, zatímco s rostoucím vzděláním roste podíl těch, kteří sami sebe řadí na pravou škálu.

Vyhraněně levicoví jsou zejména voliči KSČM, převážně do levé části spektra sebe řadí i stoupenci ČSSD. Naopak výrazně pravicově orientováni jsou příznivci ODS a TOP 09, v menší míře pravicová orientace převládá i u těch, kdo preferují ANO. Voliči KDU-ČSL se řadí poměrně rovnoměrně do obou částí škály.

Vyhraněně levicově orientovaní jsou častější mezi dotázanými z Moravy než z Čech, na pravici se relativně častěji řadí obyvatelé Prahy. Podle současného zaměstnání se k levici výrazně častěji hlásí důchodci, k pravici pak podnikatelé a vysoce kvalifikovaní pracovníci.

Související