Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem navýšilo ve státním rozpočtu na příští rok celkové výdaje zhruba o 16 miliard korun na 1,155 bilionu korun. Vyplývá to z aktuálního návrhu na internetových stránkách vlády. Plánovaný schodek rozpočtu zůstal na 70 miliardách korun. Údaje jsou bez započtení peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů; ty by měly činit 94,5 miliardy korun.

Vláda začne o rozpočtu debatovat 9. září, do konce měsíce jej musí schválit a poslat do Poslanecké sněmovny.

Do nového návrhu se promítly podle předkládací zprávy k rozpočtu aktualizace daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení podle červencové makroekonomické predikce nebo zvýšení výdajů vyjednané některými ministerstvy. MF například díky lepšímu odhadu růstu ekonomiky navýšilo příjmy z daní o devět miliard korun a u sociálního pojištění o 2,5 miliardy korun.

Letos rozpočet počítá s částkou zhruba o 25 miliard nižší, tedy 1,130 bilionu korun. Do roku 2018 by podle materiálu měly výdaje rozpočtu stoupnout až na 1,214 bilionu korun.

"Ministerstvo financí předpokládá, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2016 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2017 a 2018 bude upraven podle výsledků jednání vlády ČR, včetně doladění vnitřní konzistence, vazeb a metodické správnosti rozpočtů kapitol a dalších příloh rozpočtové dokumentace," uvedl úřad.

Většině úřadů proti červnovému návrhu výdaje bez peněz z EU a dalších mechanismů na příští rok ministerstvo zvýšilo. Například ministerstvu obrany MF nyní navrhuje výdaje o 1,5 miliardy vyšší, tedy 47,6 miliardy korun. Vnitru navrhuje MF zvýšit výdaje o 2,6 miliardy na 58,4 miliardy korun. Školství má nyní navržené výdaje o 2,1 miliardy vyšší, tedy 133,2 miliardy korun. Zhruba o šest miliard více navrhuje MF výdaje ministerstvu průmyslu a obchodu a o 2,5 miliardy více ministerstvu dopravy.

Naopak skoro o dvě miliardy méně, tedy 534,3 miliardy korun, navrhuje MF ministerstvu práce a sociálních věcí. O tři miliardy korun méně proti červnovému návrhu vyčlenilo MF na státní dluh. Jde o 54 miliard korun. Údaje jsou opět bez peněz z EU a dalších finančních mechanismů.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Návrh rozpočtu i výhled na další roky počítá s tím, že deficit veřejných financí nestoupne nad tři procenta hrubého domácího produktu, což je maximální hranice požadovaná EU pro přijetí eura. Příští rok by měl být deficit 1,2 procenta HDP, v roce 2017 0,8 procenta HDP a v roce 2018 0,6 procenta HDP.

Včetně peněz z EU a dalších finančních mechanismů by měly být výdaje rozpočtu příští rok 1,249 bilionu korun a příjmy 1,179 bilionu korun.

Návrh rozpočtu vychází z červencové makroekonomické predikce ministerstva financí. V ní úřad počítá příští rok s růstem ekonomiky o 2,5 procenta.

Související