Bezpečnostní informační služba (BIS) zaznamenala loni rozsáhlé zneužívání veřejných financí v krajích a obcích. Kvůli zákonům ale zůstává většinou skryté a nepostižené, napsali zpravodajci ve výroční zprávě za rok 2014. Situaci by podle kontrarozvědky zlepšila výraznější kontrola na lokální úrovni a větší pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu.

Asociace krajů a Svaz měst a obcí ve společném prohlášení v reakci na zprávu BIS poukázaly na to, že kraje kontroluje ministerstvo financí, města a obce pak kontrolují krajské úřady či auditoři. Obecné tvrzení o rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků pak podle výsledků těchto kontrol nedopovídá skutečnosti, uvedly asociace a svaz.

BIS se podle zprávy zaměřila na regionální zájmové skupiny, které se prý specializují na zneužívání veřejných peněz. Zpravodajci sledovali kontrolu hospodaření správních celků. Stále více se podle nich využívá externích služeb, například k vyřízení žádostí o evropské dotace, zadávání veřejných zakázek a právní služby.

"Dalšími rizikovými oblastmi jsou správa společností s majetkovou účastí obcí a krajů nebo přerozdělování veřejných prostředků. Ve všech těchto oblastech BIS zaznamenala rozsáhlé zneužívání veřejných financí, které vzhledem k legislativnímu nastavení zůstává ve většině případů skryté a nepostižené," píše BIS.

Kontrarozvědka například zaznamenala "pokusy o ovlivnění rozhodování úředníků na ministerstvu financí, kteří by této skupině mohli umožnit hladký průběh čerpání dotace z fondů EU". Zpravodajci míní, že situaci by zlepšila výraznější kontrola na lokální úrovni a větší pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu.

"Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii České republiky, která je prověřila," reagovaly asociace krajů a svaz měst. Obě organizace požádají oficiálně BIS, aby v případech, kde to bude možné a věc nešetřila policie, tajná služba identifikovala zmíněné zneužívání veřejných peněz. V těchto případech by pak nastoupily mimořádné audity nebo kontroly, aby se potvrdily nebo vyvrátily informace obsažené ve výroční zprávě BIS.

BIS také zmiňuje trend, který nastal v Ústeckém kraji po vyšetřování kauzy Regionálního operačního programu Severozápad, která skončila pravomocnými rozsudky. Trestní stíhání se stala podle BIS příčinou nástupu nových subjektů.

"Ačkoliv jsou určitým způsobem spojeny s představiteli regionální mafie z let minulých, při dosahování svých cílů využívají odlišné, sofistikovanější prostředky. Nastal zjevný ústup od velkých krajských stavebních zakázek a zakázek spolufinancovaných z ROP SZ směrem k tzv. měkkým projektům zaměřeným na vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, dopravu či dotační poradenství," píše tajná služba.

Zájem ruských špionů

Ruské špiony začala zajímat účast Česka v mezinárodních vědeckotechnických projektech a přístup k penězům z grantů. Používají k tomu české prostředníky, píše také BIS.

Ruská strana prý usiluje o konkurenční výhodu a o to, aby Česko a Evropská unie její aktivity financovaly. Na ruské špiony upozorňuje BIS dlouhodobě. Jejich množství na českém území neupřesnila, hovoří ale o "vysokém počtu".

Kromě vědy špioni z východu dlouhodobě sledují energetiku. "Rusko nepovažuje boj o českou jadernou energetiku za ztracený," píše BIS. Zájem ruské moci prý trvá "v méně nápadných formách". Tradičně se zajímají o jaderné elektrárny Temelín a Dukovany a dodávky jaderného paliva.

Aktivní byli i čínští agenti

Výroční zpráva BIS mluví i o špionech z Číny. Ti loni v Česku rozvíjeli svůj vliv a pronikání do státních struktur. Za pomoci politiků a úředníků sbírali zejména zprávy z politiky, napsala Bezpečnostní informační služba (BIS) v krátké poznámce věnované Číně ve výroční zprávě o činnosti za rok 2014. Zpravodajci ji dnes zveřejnili na webu.

BIS věnovala Číně v loňské zprávě o činnosti za rok 2013 více prostoru, letos popisuje působení čínských špionů jednou větou. "V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků," píší zpravodajci.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Radikálové z pravice se zaměřili na islám

Pravicoví extremisté se loni v Česku zaměřili místo protiromských výpadů na protiislámská témata. Celkově je ale radikální scéna stále roztříštěná. Levicoví extremisté jsou na tom podobně, rovněž nemají vůdčí osobnosti, napsala BIS.

Pravicoví ani levicoví extremisté nepředstavovali podle BIS výraznější bezpečnostní riziko. Obě scény jsou prý roztříštěné a setrvale jim chybí "mobilizační téma" a vůdčí osobnosti. Extremisté prý využili nálady v části české veřejnosti zaměřené proti islámu a hledali nové stoupence. Akce se ale nakonec nesetkaly s větší podporou.

Související