Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR zveřejnil text novináře Ferdinanda Peroutky, který podle prezidenta Miloše Zemana mohl před cenzurními zásahy obsahovat větu "Hitler je gentleman". Věta v článku není.

Zeman, který Peroutkovi výrok přisoudil v lednu na fóru k holokaustu, v úterý uvedl, že věta se mohla objevit v textu, o jehož cenzuře se Peroutka zmínil v březnu 1938. Podle akademiků cenzura z textu naopak odstranila kritiku říšského kancléře Adolfa Hitlera. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že hledání textu pokračuje.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Ovčáček ve středu před zveřejněním textu uvedl, že prvorepubliková cenzura by neškrtala v článku, který by byl vůči německému kancléři Hitlerovi kritický. To akademici zpochybnili s odkazem na podobu textu před cenzurou a svou letos vydanou monografii "V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749-2014".

"Ve shodě s jinými tehdejšími cenzurními zásahy v novinách či politických týdenících byly na podnět cenzury 'zabíleny' zmínky nepřímo kritizující československého ministra zahraničí a kriticky vyznívající pasáže o Adolfu Hitlerovi," uvedl Ústav pro českou literaturu.

Peroutka v cenzurované pasáži varuje před Hitlerovým politickým nadáním. "I když Hitlerovo nadání jest pro nás zlověstné, varujme se toho, abychom jej neuznali. Dívejme se na věci tak, jak jsou: máme odpůrce, v jehož charakteru je několik zřejmých rysů politické geniality. Ani toho se ovšem nelekejme: žádnému ani částečnému géniovi se nepodařilo vyvrátit svět z jeho přirozené základny, kterou je v našem případě touha národů po svobodě a po důstojnosti," napsal novinář.

Akademici uvedli, že podle konfiskačního výnosu bylo důvodem pro zabavení článku porušení zákona na ochranu republiky. Konkrétně paragrafu, který umožňoval trestat projevy, které "veřejně způsobem surovým nebo štvavým hanobí republiku, národ nebo národní menšinu tak, že to může snížiti vážnost republiky neb ohroziti obecný mír v republice nebo její mezinárodní vztahy".

"Hledání pokračuje," řekl Ovčáček v reakci na zveřejnění necenzurovaného textu, v němž Peroutka Hitlera za gentlemana neoznačil. Zveřejněný článek nicméně podle prezidentova mluvčího obsahuje teze o Hitlerově genialitě a srovnává Hitlera s kancléřem Otto von Bismarckem, který v 19. století pracoval na sjednocení Německa. "Není divu, že prvorepubliková cenzura tento článek zcenzurovala, protože ty teze jasně odpovídají i tomu, co se neslo v duchu nacistické propagandy, která hovořila o tom, že Hitler vrátil Německu čest," dodal Ovčáček.

Cenzuru textu Peroutka zmínil v poznámce z 23. března 1938 s názvem "Co bylo, nebude". Napsal tam, že mu cenzura posledně znemožnila, aby upozornil na pozoruhodné politické schopnosti německého kancléře a aby varoval před jeho podceňováním. Zeman v úterý uvedl, že tato zmínka může být stopou k Peroutkovu článku s označením Hitlera za gentlemana. Tuto hypotézu však nyní akademici zveřejněním necenzurované podoby textu vyvrátili.

Zeman v lednu na pražském fóru k holokaustu hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu. "Jeden z největších českých novinářů, Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem 'Hitler je gentleman'," řekl tehdy. Článek, který podle odborníků Peroutka nikdy nenapsal, se ale jeho kanceláři nepodařilo dohledat. Zeman poté vypsal odměnu 100 tisíc korun pro toho, kdo článek nalezne. Kvůli výrokům Zemana o Peroutkovi zažalovala Peroutkova vnučka Terezie Kaslová v dubnu stát.

Související