Podnikem, který loni meziročně podstatně zvýšil znečišťování životního prostředí, je podle ekologů středočeská chemička Spolana Neratovice. Sdružení Arnika ji v pondělí vyhlásilo skokanem roku.

Oproti ostatním podnikům navýšila množství vypouštěných emisí do ovzduší a vody, uvedli v pondělí ekologové na tiskové konferenci.

Z údajů, které samy podniky nahlašují do národního Integrovaného registru znečišťování (IRZ), vyšší množství dioxinů vypouštěly ve svých odpadech i pražská a brněnská spalovna komunálního odpadu.

"Je velmi důležité si uvědomit, že Spolana Neratovice je jedinou společností v České republice zpracovávající trichlorethylen daným způsobem. Navíc jsme jediným výrobcem kaprolaktamu v České republice, takže je přirozené, že se opakovaně v žebříčku vyskytujeme," připouští generální ředitel Spolany Karel Pavlíček.

Dodává, že Spolana dodržuje zákonné limity a na snižování emisí pracuje.

"Významnými kroky v brzké době bude odstavení současné amalgámové elektrolýzy a změna koncepce energetiky, které přinesou snížení emisí rtuti, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Ve srovnání s rokem 2013 byly emise rtuti do ovzduší sníženy o 30 procent, do povrchových vod o 52 procent a emise oxidu siřičitého byly v roce 2014 sníženy o 24 procent," doplnil Pavlíček.

Za pozitivní Arnika považuje, že se celkové množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do registru meziročně mírně snížilo. Spolana Neratovice ale vypustila do životního prostředí těchto látek o čtyři tuny více než v předchozím roce.

Ještě hůře dopadla podle Arniky ve srovnání množství vypuštěných mutagenních látek s negativním dopadem na lidské zdraví, kterých ohlásila více než všechny ostatní podniky dohromady.

V roce 2014 Spolana vypustila téměř 41 tun rakovinotvorných či takto potenciálně nebezpečných látek, zhruba o 4000 kilogramů více než v předchozím roce. Právě loni uvolnila podstatně více rakovinotvorného vinylchloridu, konkrétně přes 4,5 tuny. "To je nejvíce za celou jedenáctiletou historii ohlašování do IRZ," uvedl předseda Arniky Jindřich Petrlík. Středočeský kraj se už dva roky drží na přední příčce se znečišťujícími látkami.

Zhruba o 24 tun se oproti roku 2013 snížilo množství nebezpečných látek pro vodní organismy, přispěla k tomu Ústřední čistírna odpadních vod Pražských vodovodů a kanalizací. Podle experta Arniky Milana Havla ale IRZ nezahrnuje splachy z polí. Jak organizace uvedla, množství škodlivin vypouštěných do vod ale zvýšily například pardubická BČOV podniku Veolia voda ČR a kombinát Vřesová na Sokolovsku.

Například elektrárna Tušimice společnosti ČEZ letos oproti minulým letům nahlásila největší emise rtuti, podle Havla je to zřejmě kvůli tomu, že vyrábí větší množství elektřiny. Emise styrenu snížil Synthos Kralupy a emise rakovinotvorného formaldehydu klesly u jihlavského Kronospanu, který byl loni skokanem roku.

Přestože se ze sledovaných skupin látek nejpodstatněji snížilo množství ohlášených látek škodících vodním organismům a dioxinů, spalovny v Praze a Brně jich v odpadech předaly zhruba o třetinu více než předchozí rok. Obě sice podle mluvčího Arniky Vratislava Vozníka snižují hmotnost odpadu zhruba na třetinu, ale při provozu se v páleném odpadu, z něhož další odpad vzniká, kumulují toxické látky a další jako dioxiny vznikají.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Arnika dnes také představila novou mapovou aplikaci, kterou veřejnost najde na stránkách www.znecistovatele.cz.

Lidé si mohou sami porovnat, co a kdo nejvíce znečišťuje jejich okolí. Vytvořil ji sedmnáctiletý středoškolák Vojtěch Staněk.

Obsahuje data od roku 2004 do roku 2014.

Související