Legislativní rada vlády ve čtvrtek schválila návrh zákona o ochraně ovzduší, který předložilo ministerstvo životního prostředí. Sdělil to Jiří Souček z úřadu ministra a šéfa rady Jiřího Dienstbiera.

Norma by měla mimo jiné umožnit přímou kontrolu domácích topenišť při důvodném podezření, že majitel domu nelegálně spaluje odpady nebo topí neschváleným palivem, a znečišťuje tak ovzduší. 

Kontroly toho, čím lidé topí ve svých domech, chce ministr životního prostředí Richard Brabec zavést nejpozději od ledna 2017. Lidem porušujícím zákon budou hrozit několikatisícové pokuty.

Novela reaguje i na několikaleté jednání mezi Německem a Českou republikou o vzájemném uznávání systémů nízkoemisních zón. Navržená úprava má umožnit, aby byly v nízkoemisních zónách v ČR uznávány i německé emisní plakety. Německo již uznávání českých emisních plaket upravilo.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Ministerstvo životního prostředí také ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem upravilo pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací. Nemělo by již docházet k prodlevě mezi překročením rozhodných imisních koncentrací a vyhlášením smogové situace a regulace.

Legislativní rada vlády ve čtvrtek naopak přerušila projednávání návrhu zákona o centrální evidenci účtů a novely autorského zákona.

Související