Za protiústavní by měla označit v pondělí vláda předlohu opozičního Úsvitu o referendu ke kvótám pro přerozdělení uprchlíků mezi členské státy Evropské unie. Návrh zákona navíc obsahuje podle předběžného stanoviska pro ministry legislativní vady a nebyl by použitelný.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Lidé by měli podle návrhu Úsvitu odpovídat ve všelidovém hlasování na otázku, zda souhlasí s tím, aby Česko nedodržovalo jakýkoliv právní akt unie o přerozdělení žadatelů o azyl. Měli by se taky vyjádřit k možnosti napadení rozhodnutí EU o kvótách u Evropského soudního dvora.

Předloha poslanců Úsvitu je podle dokumentu pro kabinet v rozporu hned s několika články ústavy, které se týkají mimo jiné mezinárodněprávních závazků Česka. Vládní legislativci taky upozorňují na to, že referendum je podle ústavy možné vyhlásit jen na základě ústavního, nikoliv běžného zákona.

V navrhované normě navíc podle nich chybí úprava soudního přezkumu přípravy a konání všelidového hlasování i určení podmínek pro kampaň na podporu některé z variant hlasování.

"Návrh zákona obsahuje celou řadu dalších věcných a legislativně technických vad, které brání jeho dalšímu projednávání, respektive které by ve svých důsledcích byly naprostou překážkou pro jeho faktickou aplikaci v praxi," stojí v dokumentu.

O předloze rozhodnou zákonodárci. I v případě, že by ji schválili, což není příliš pravděpodobné, už by se nestihla lednová účinnost, jak autoři navrhují.

 

Související