Cizincům, kteří byli v Česku odsouzeni za úmyslný trestný čin k vězení delšímu než tři roky, nebo byli odsouzeni opakovaně, zřejmě bude zrušeno povolení k pobytu. Běženci propuštění z detenčních zařízení budou dostávat peníze na vycestování. Počítají s tím novely azylového zákona a zákona o cizincích, které Senát ve středu schválil i přes námitky zejména zástupců Strany zelených. Normu nyní dostane k posouzení prezident.

Zmírnění zákona ve prospěch migrantů navrhovali senátoři za Stranu zelených Václav Láska a Eliška Wagnerová. Požadovali mimo jiné ze šesti měsíců na polovinu zkrátit lhůtu pro vyřízení žádosti o azyl. Chtěli zúžit právo policie zajistit cizince kvůli jeho navrácení a zrušit odebírání mobilních telefonů cizincům v detenčních zařízeních.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) tuto praxi zdůvodnil zajištěním bezpečnosti pracovníků zařízení, aby zadržovaní cizinci nemohli pořizovat a zveřejňovat jejich fotografie.

Láska i Wagnerová usilovali rovněž o to, aby bylo cizincům zachováno právo pobytu bez ohledu na to, zda byli v Česku pravomocně odsouzeni opakovaně nebo k vězení delšímu než tři roky. Požadovali rovněž zrušení poplatku za pobyt v detenčním zařízení.

Chovanec namítl, že poplatek činí 242 korun na osobu a den a je za něj poskytováno ubytování, jídlo, hygiena i lékařská péče. Cizinci jej platí po dobu, než jsou vráceni do země, odkud do ČR nelegálně přicestovali, uvedl ministr.

Novela počítá také s tím, že by Správa uprchlických zařízení poskytovala propuštěným migrantům bez peněz 400 korun na jízdenku a jídlo. Zavedení příspěvku doporučoval i vládní výbor pro práva cizinců. Podle něj nebylo humánní cizince propustit a nechat je uprostřed republiky bez prostředků.

Ministerstvo vnitra bude moci podle novely poskytnout také dotaci obcím, na jejichž území se nacházejí zařízení pro zajištění cizinců. Zatím na tuto dotaci osm korun na osobu a den mají nárok obce s azylovými zařízeními.

Související