Česká republika podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) uspěla v dalším sporu s firmou Diag Human. Obchodní soud v nizozemském Amsterodamu dal Česku za pravdu ve sporu o uznání a výkon rozhodčího nálezu z roku 2008, který Česku nakazoval úhradu 8,33 miliardy korun a úroků.

Soud údajně stejně jako dříve jiné zahraniční soudy potvrdil, že tento nález nemá právní účinky. Ministerstvo o tom informovalo ve čtvrtek v tiskové zprávě. Diag Human následně sdělila, že se odvolá.

Firma Diag Human se s Českem řadu let soudila kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Stát od loňska tvrdí, že arbitráž o miliardy korun definitivně vyhrál.

Firma s tím nesouhlasí, od roku 2011 zahájila v zahraničí proti ČR několik soudních řízení, v nichž požaduje výkon rozhodčího nálezu z roku 2008. V těchto sporech už ve prospěch ČR rozhodly soudy v Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a americký federální soud ve Washingtonu.

"Je to další z řady vítězství České republiky a i tento verdikt dokazuje správnost postupu Ministerstva zdravotnictví ČR a právních zastoupení ČR v řízení právní obrany ve sporech s Diag Human. Potvrzuje, že Česká republika nemá této firmě platit ani korunu," komentoval aktuální nizozemské rozhodnutí Němeček.

"Nizozemský soud vydal předběžné rozhodnutí, z nějž vyplývá, že dosud není přesvědčen o závaznosti konečného nálezu vydaného v roce 2008. Řízení bude nyní pokračovat před odvolacím soudem na základě nových a doplňujících důkazů," uvedla ve svém prohlášení Advokátní kancelář Jana Kalvody, která Diag Human zastupuje.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Ačkoliv nález z roku 2008 nakázal Česku zaplatit firmě miliardy jako náhradu škody, přezkumný rozhodčí senát loni vydal usnesení, jímž arbitráž zastavil.

Stát toto usnesení vykládá tak, že podle arbitrů byla věc rozhodnuta už v roce 2002, kdy stát firmě vyplatil 326 milionů za poškození dobrého jména.

Všechna následující rozhodnutí ve věci včetně nálezu z roku 2008 nemají žádné právní účinky.

"Nizozemský soud označil v řízení před ním za prokázané, že ČR podala návrh na přezkum rozhodčího nálezu z roku 2008 řádným způsobem, rozhodci přezkumného rozhodčího senátu měli oprávnění na základě podané žádosti o přezkum ve věci rozhodovat a rozhodli tak, že částečný nález z roku 2002 není částečným nálezem, ale konečným rozhodnutím.

To zakládá překážku věci rozhodnuté a další rozhodnutí poté následující jsou nulitní," zrekapitulovalo ministerstvo nizozemské rozhodnutí s tím, že soud tak dal plně za pravdu České republice.

Amsterodamský soud podle ministra nařídil firmě Diag Human uhradit náklady řízení ve výši 9755 eur (264 000 korun).

Podle Kalvody probíhají další řízení o uznání nálezu z roku 2008 v Lucembursku, Belgii a v USA.

"Pokud jde o jurisdikce, kde v minulosti Diag Human neuspěl (Francie, Rakousko, Velká Británie), pak ukončením arbitráže v červenci 2014 odpadl důvod, pro nějž tam nebylo žádosti Diag Human vyhověno, a Diag Human předpokládá, že řízení v těchto jurisdikcích opět zahájí," vzkázal právník.

Firma rovněž trvá na tom, že neexistuje právní důvod pro náhlé rozhodnutí ministerstva zdravotnictví uhradit přezkumným rozhodcům za jejich práci "extrémně navýšenou částku" devět milionů korun. Upozornila, že jde o více než 35násobek částky smluvně sjednané mezi stranami sporu. Tento postup prý vyvolává "oprávněné obavy", že se ministerstvo snaží nezákonným způsobem zajistit, aby členové přezkumného rozhodčího senátu podpořili stanovisko státu v exekučním řízení vedeném proti ČR v Lucembursku.

Související