Milan Kubek v sobotu v Brně znovu obhájil funkci prezidenta České lékařské komory (ČLK). Získal mandát už na třetí pětileté období. Nikdo jiný proti němu na konferenci v Brně nekandidoval.

Kvůli tomu, aby Kubek mohl svou funkci obhajovat, přijali loni delegáti komory změnu volebního řádu. Kritici tehdy označili změnu za účelovou.

Sjezd je především volební. Kubka podpořily zhruba tři čtvrtiny delegátů, podle něj je to silný mandát. "Jednat se dá (s vládou) pouze o parametrických úpravách. Pokud si lékaři přejí kvalitativní změny ve zdravotnictví, tak si je musí vynutit silou," uvedl Kubek. Podle něj se problémy v oboru vrší několik let, zmínil například nedostatek pracovníků a nízké platy.

Na dvoudenním sjezdu komory se v brněnském hotelu Voroněž sešly téměř čtyři stovky delegátů z celé země. Zastupují přes 52 tisíc členů stavovské organizace.

Diskutovali například s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD), který v sobotu odjíždí spolu s premiérem na pracovní cestu do Číny. Zdravotnictví má být jedno z témat, která se budou v Číně řešit.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Sjezd ČLK chce vládu upozornit, že situace českého zdravotnictví je neutěšená, resort je podfinancovaný a utíkají kvalifikovaní zdravotníci. Pokud vláda nezatáhne za záchrannou brzdu, potom se poskytování zdravotní péče pro občany zhroutí," řekl Kubek před sjezdem.

Diskuse k aktuální situaci ve zdravotnictví bude na sjezdu pokračovat i v neděli, tentokrát už bez hostů. Stejně jako v sobotním programu s politiky se i v neděli bude mluvit o financování zdravotnictví a ekonomice zdravotnických zařízení, regulačních opatřeních, ceně práce lékaře, pracovních podmínkách, právním postavení i vzdělávání lékařů.

Související