Senát podle očekávání schválil nominaci Josefa Fialy z brněnské právnické fakulty na ústavního soudce. V tajné volbě mu ve středu dalo hlas 52 ze 71 hlasujících senátorů. Patnáctičlenný tým ústavních soudců tak zůstane kompletní. Dvaašedesátiletý Fiala u Ústavního soudu nahradí Vladimíra Kůrku, jehož desetiletý mandát skončí 15. prosince.

Fiala v nominačním projevu senátorům řekl, že "Ústavní soud není soudem ve vlastním slova smyslu", ale orgánem ochrany ústavnosti. Jeho úkolem je podle Fialy posuzovat, zda soudy nižších stupňů dodržely některé ze základních práv. Fiala kladl důraz na dodržování práva na spravedlivý proces, na zákonného soudce a na zásadu, že vlastnictví zavazuje.

Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského se Fiala u soudu snadno aklimatizuje, zná jej z dřívějšího asistentského působení. "Je to člověk, který nepochybně splňuje všechny předpoklady pro to, aby do našeho soudcovského sboru zasedl," řekl Rychetský. Fiala je profesorem brněnské právnické fakulty, specialistou na občanské právo.

Fiala doplní početnou skupinu akademiků, jichž je mezi ústavními soudci téměř polovina. Druhá polovina přišla z justice, případně z advokacie. "Současná skladba ÚS, jak ji vlastně vytvořil prezident republiky, se z hlediska profesního složení blíží optimálnímu modelu. A je velmi podobná modelu v ostatních, zejména západoevropských zemích," uvedl Rychetský.

Profesor Fiala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vede katedru občanského práva, je členem Legislativní rady vlády a působí také jako rozhodce a člen rozkladových komisí. Byl asistentem několika ústavních soudců, má i advokátské zkušenosti a je vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.

Prezident Miloš Zeman, kterého dnes v Senátu zastupoval jeho kancléř Vratislav Mynář, v nominačním dopise uvedl, že Fiala patří mezi českou právní elitu. "Svým zaměřením je schopen potřebným způsobem doplnit okruh specializací, které jednotliví členové soudcovského sboru Ústavního soudu přinášejí," napsal prezident.

Zeman dal Fialovi přednost před několika dalšími kandidáty. Jedním z nich byl Zdeněk Kühn z Nejvyššího správního soudu. Pro Fialu se prezident rozhodl například kvůli jeho erudici v oblasti insolvenčního práva, které pokládá zejména do budoucna za důležitou náplň práce Ústavního soudu, ale také kvůli vyšší akademické hodnosti.

Související