Evropský den advokátů se z rozhodnutí CCBE, tedy Rady evropských advokátních komor, slaví od roku 2014. Bylo vybráno datum 10. prosince, kdy se zároveň slaví Mezinárodní den lidských práv.

Evropský den advokátů má zejména upozornit na aktuální právní problémy a vyzdvihnout úlohu advokátů. Loňskými tématy byla ochrana osobních údajů, hromadné sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti. Letos bylo vybráno téma svobody projevu.

Evropský den advokátů v Česku organizuje Česká advokátní komora (ČAK). Desátého prosince pořádá v Brně odborné kolokvium, kde by měla být diskutována svoboda projevu všech občanů i advokátů a základní prameny týkající se svobody projevu.

Současně chce ČAK upozornit na důležitost svobody projevu, zejména v období jejích střetů s právem nebýt urážen a diskriminován. Komora také připomněla, že i v advokacii je tato svoboda důležitá a existuje mnoho projevů advokátů, které vyžadují ochranu. V řadě zemí jsou totiž advokáti perzekuováni za vyjadřování názoru na lidská práva či právní stát.

„Naposledy se tomu tak stalo, bohužel, v době zcela nedávné. Dne 28. 11. 2015 byl v přímém přenosu brutálně zavražděn advokát Tahir Elci, předseda Advokátní komory Diayarbakir z jihovýchodního Turecka,“ uvedla Iva Chaloupková, tisková mluvčí České advokátní komory.

CCBE se stejně jako národní komory advokátů obrací na příslušné orgány s protestními notami, sleduje procesy a také jinak zasahuje v případech, kdy jsou postihováni advokáti za písemná či ústní prohlášení.

Související