V Česku by mohly v budoucnu začít fungovat nové služby pro domácnost. Při výpomoci v domě a na zahradě, úklidu, vaření či žehlení by mohli najít práci lidé, kteří místo hledají obtížně. Zaměstnání by mohl podpořit úřad práce. Řekla to mluvčí úřadu Kateřina Beránková. Možnosti zavedení nových služeb ověřoval končící projekt.

O zavedení služeb pro domácnost experti v Česku diskutují už několik let. Podle plánů by například nezaměstnaní mohli za oficiální výpomoc dostávat od klientů poukázky. Pak by si je vyměnili za peníze.

Aby služby byly úspěšné a byl o ně zájem, musí být podle mluvčí jejich cena dostupná. Prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký už dřív řekl, že by oficiální výpomoc měla být levnější, než kolik za ni lidé platí na černo.

Pokud by tedy hodina práce na černém trhu vyšla na stokorunu, zákazník by měl za hodinovou poukázku utratit 80 či 70 korun. Zaplatil by jí pak za odvedenou práci. Pracovník by si šek u zaměstnavatele proměnil, dostal by za něj ale stovku. Rozdíl by mohl dorovnat právě Úřad práce z peněz na podporu zaměstnanosti.

"Aby systém mohl fungovat v našich podmínkách, je nutné nastavit takové parametry, které dokážou zajistit profesionalizaci poskytovaných služeb, ochranu domácnosti a kvalitní pracovní místa," uvedla generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková. Podle ní může mít novinka hned tři pozitivní efekty - místo by našla řada lidí, omezila by se práce na černo a pružné zaměstnávání by také umožnilo sladit rodinu s profesí.

Na pravidlech systému se nyní začne pracovat. "V první fázi je optimální spustit národní pilotní projekt, který doporučené parametry ověří v praxi a také poskytne čas na nezbytné legislativní úpravy. Pak bude možné plynule přejít do běžné praxe," míní jeden z metodiků projektu Vít Jásek.

Možnosti příležitostné práce zkoušely už v letech 2005 a 2006 úřady práce ve Vyškově, Hodoníně a Znojmě. Do projektu se zapojilo 164 nezaměstnaných. Pracovali jako pořadatelé při kulturních akcích, naskladňovali zboží, uklízeli či dohlíželi na bezpečnost dětí u škol. Dostávali za to šeky od zaměstnavatelů, úřad práce jim poukázky proplatil. O práci byl velký zájem.

Služby pro domácnost fungují od roku 1994 ve Francii. Pracuje tak 330 tisíc lidí, což odpovídá 50 tisíc plných pracovních úvazků. Ve Finsku se výpomoc zavedla v roce 2000, využívají ji tisíce domácností. V Belgii je model od roku 2004. Uplatnění má 100 tisíc lidí, plných úvazků je 56 tisíc. Úklid, žehlení, vaření, nákupy a drobné šití si nechává obstarávat 830 tisíc domácností, uvedla už dřív zaměstnavatelská unie.

Související