Účet za výstavbu tunelu Blanka stále narůstá. Inženýring dopravních staveb (IDS), který stavbu pro město řídil, požaduje po metropoli dalších více než čtvrt miliardy korun. Letos v červenci přitom arbitři rozhodli, že z tehdy požadované částky 300 milionů korun má nárok "jen" na 169 milionů a k tomu 14 milionů úroků. 

IDS ale nyní chce dalších více než čtvrt miliardy. "Jako odměnu správce stavby od 1. 7. 2014 požadujeme 26,8 milionu korun a za činnosti vykonávané v rámci zkušebního provozu požadujeme 30,8 milionu korun," uvedl mluvčí IDS Pavel Kočiš. K tomu si firma připočítává ještě 205 milionů víceprací, z nichž část jí už ale neuznala arbitráž z letošního léta.

Náměstek primátorky Petr Dolínek označil požadavek IDS za nehorázný. "IDS už není relevantní partner pro město. Ta firma už je úplně mimo," uvedl.

Zda IDS v případě nezaplacení podá žalobu či vyvolá arbitráž, Kočiš neupřesnil. Právě IDS pro město výstavbu tunelu Blanka organizoval a dělal i technický dozor. A za jeho dozoru tunel třikrát propadl, dokončení se posunulo o čtyři roky a stavba zdražila téměř o deset miliard.

Už to dělat nebudete

Město je s prací IDS natolik nespokojené, že před třemi týdny vzalo IDS zakázku na inženýrské činnosti související se zkušebním provozem Blanky. A zadalo ji nově firmě VIS. Ta by měla například kontrolovat fakturaci zkušebního provozu a poskytovat i další související inženýrské služby.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Proti tomu, že město zadá část prací firmě VIS, původní správce stavby protestuje. A tvrdí, že na práce na Blance má uzavřenou platnou smlouvu a bude trvat na jejím proplacení. "Za jednu identickou činnost bude Praha dvakrát platit dvěma společnostem," poukazuje Kočiš. A varuje, že město může přijít o záruky na Blanku, protože nebude jasné, kdo nese odpovědnost za zkušební provoz.

Město uzavření smlouvy s VIS odůvodňuje tím, že původní správce podmínky neplnil. To ale mluvčí Kočiš odmítá a tvrdí, že je to pouze záminka. A že město chtělo ze dne na den dokument, který dříve nevyžadovalo.

Výtek mělo město ale víc – například že mu firma IDS nepředávala informace o způsobu odstraňování vad, nedostatečně kontrolovala faktury či odmítla opakovaně předat informace pro provedení auditu. A vytýkalo jí i dlouhodobou nečinnost v některých oblastech.

Ještě 1,3 miliardy

Celkový účet za Blanku přitom není uzavřen ani bez ohledu na spor s IDS. Se svými požadavky se přihlásily čtyři projektové firmy, které tvrdí, že se jim s průtahy kolem výstavby Blanky zvedly náklady. Firma Pudis žádá za projektovou činnost navíc 17 milionů, Metroprojekt 9,5 milionu, firma Inset za geomonitoring 33 milionů a Mott MacDonald CZ spolu s architektonickou kanceláří Romana Kouckého požadují 7,2 milionu za práce na novém Trojském mostě. Rada města minulý týden rozhodla, že s nimi zahájí smírčí řízení.

Dodavatelé Blanky požadují po hlavním městě ještě celkem 1,3 miliardy korun. Více než polovinu částky nárokuje ČKD. Ta již městu navrhla, ať - podobně jako v dřívějších případech Metrostavu a IDS – nechá rozhodnout arbitrážní soud. Většinu z této sumy tvoří navýšení ceny. ČKD tvrdí, že za to může město, protože jí předalo stavbu se zpožděním. Dvacet milionů korun pak tvoří výměna kabelů – i tady se město s ČKD pře, kdo ji má platit.

Blanka byla uvedena do provozu 19. září. Zatím však formálně jen zkušebního, protože podmínka stavebního povolení byla, že bude otevřena až po zprovoznění severní části Pražského okruhu, který je však stále v nedohlednu. Zkušebním provozem tak město tuto podmínku obešlo.

Související