Ve funkci skončil vedle náměstků i ředitel Ondráškovy kanceláře Robert Káčer, který stejné místo zastával i za prvního Dohnalova působení v čele Vězeňské služby. Dalšími odvolanými jsou ředitelka odboru investic, centrálních nákupů a EU fondů Žaneta Vika a personální ředitelka Eva Chalupná.

Bezpečnostní sbor zatím oficiálně potvrdil pouze odvolání Honzíka, Viky a Chalupné. Obě ženy prý budou na generálním ředitelství pokračovat jako právničky.

"Myslím, že každý ministr by měl mít právo vybrat si svůj nejbližší tým," podotkl Pelikán.

"Vzhledem k tomu, že Vězeňská služba má v současnosti podle právních výkladů dva generální ředitele, považuji personální kroky nového vedení za neopodstatněné, motivované osobními pohnutkami. Takovéto kroky je možné činit pouze po vzájemné shodě, jinak jsou zpochybnitelné," napsal v prohlášení Ondrášek. Obává se, že Vězeňské službě hrozí jednak destabilizace, jednak škody z pracovněprávních sporů.

Vyhazov lidem oznamoval Dohnal společně s ředitelem plzeňské věznice Petrem Vlkem a ředitelem Věznice Olomouc Jiřím Ruprechtem. Zda mají uvolněná místa náměstků nahradit právě oni, zatím není jasné. 

Pelikán může proti pátečnímu rozsudku o Dohnalově vrácení do funkce šéfa Vězeňské služby podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek. Zda stížnost podá, zatím neoznámil. V pondělí se měl s Dohnalem setkat, schůzka se však z časových důvodů přesunula na úterý.

Podle Pelikána je však z hlediska práva zcela jasné, že Vězeňské službě velí od pátečního večera právě Dohnal. Ministr odmítl názor, že by generálním ředitelem nadále zůstával i Pavel Ondrášek, který se funkce ujal po Dohnalově původním odvolání. Odkázal na obdobné rozhodnutí ohledně ústeckého krajského státního zastupitelství, kde panovalo "dvojvládí" mezi žalobci Jiřím Křivancem a Janem Jakovcem.

"Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci Jakovec – Křivanec je zcela jasné: okamžikem právní moci soudního rozhodnutí ožila funkce generála Dohnala a generál Ondrášek mu musí jako později jmenovaný ustoupit," uvedl.

Válková, která Dohnala loni na jaře odvolala pro ztrátu důvěry a za svým rozhodnutím si stále stojí, je naopak přesvědčena o tom, že Vězeňská služba má nyní generální ředitele dva. "Pochopitelně existují dva, ať se nám to líbí, nebo ne, a pan ministr to dobře ví," řekla Válková.

S Ondráškem, který do funkce nastoupil v dobré víře, by se nyní podle ní mělo jednat především slušně a uvážlivě, aby šlo vše vyřešit dohodou. "Prováděná opatření by měla být ve shodě. Personální čistka je velmi nerozumná, jsem si jistá, že by s ní generál Ondrášek nesouhlasil. Proto je to zpochybnitelný akt a od dotčených osob hrozí žaloby," dodala.

Související