Největší hrozbu pro Česko nyní představují podle 81 procent občanů teroristické skupiny nebo jednotlivci. Následuje mezinárodní organizovaný zločin, uprchlíci a radikální náboženská hnutí.

Mezi zeměmi vnímají lidé jako reálnou hrozbu pro ČR zejména radikální organizaci Islámský stát a Sýrii. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z konce loňského roku. Podle jeho zjištění obavy veřejnosti z možného nebezpečí spojeného s uprchlickou krizí a terorismem od roku 2014 stouply.

Mezinárodní organizovaný zločin označilo za velkou hrozbu 66 procent lidí, zhruba stejný podíl veřejnosti takto vnímá i uprchlíky a radikální náboženská hnutí. V porovnání s rokem 2014 se obavy z uprchlíků zdvojnásobily - z 32 procent se zvýšily na 65 procent. Velké ohrožení ze strany teroristů stouplo o 19 procentních bodů a radikálních náboženských hnutí o 15 bodů, uvedlo CVVM.

Cizince žijící v Česku většina populace nepokládá za velkou hrozbu pro bezpečnost země. Podobně lidé hodnotí i krajně pravicové a krajně levicové skupiny, nejmenším nebezpečím jsou pak podle nich cizí zpravodajské služby.

Na otázku, zda jsou největší hrozbou pro ČR války, epidemie, přírodní katastrofy, surovinové krize nebo světové ekonomické krize, nejčastěji lidé uvedli hrozbu válečného konfliktu. Za velké nebezpečí považuje jeho vznik polovina respondentů, o rok dříve se stejně vyslovilo 29 procent lidí.

Ostatní oblasti představují pro ČR podle lidí menší riziko. Vůbec nejméně se veřejnost obává přírodní katastrofy, za velkou hrozbu ji považuje 23 procent lidí. Čtvrtina dotázaných totéž uvedla u surovinové krize a u epidemie. Světová ekonomická krize je velkou hrozbou pro zemi podle 30 procent Čechů.

Mezi státy, které by podle veřejnosti mohly představovat hrozbu pro bezpečnost ČR, více než než polovina dotázaných uvedla země muslimského světa zachváceného nepokoji, ozbrojenými konflikty a terorem. Pětatřicet procent lidí uvedlo konkrétně Islámský stát, druhou nejčastěji uváděnou byla Sýrie, za hrozbu pro Česko ji považuje 20 procent Čechů.

Mezi zeměmi představujícími hrozbu pro ČR zůstalo i Rusko, ale uvedlo ho méně lidí než v roce 2014.

CVVM zjišťovalo i očekávání Čechů do budoucnosti. Při pohledu na vlastní budoucnost a budoucnost blízkých jsou dvě třetiny dotázaných optimistických, při pohledu na budoucnost Evropy a lidstva naopak převažuje mezi lidmi ve stejné míře pesimismus. Proti předchozímu průzkumu se výsledky nijak výrazně nezměnily.

CVVM provedlo průzkum v první polovině loňského prosince mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

Související