Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud v rámci církevních restitucí vydal 102 482 hektarů lesů a 306 staveb. Vydání dalších asi 18 tisíc hektarů čeká na administrativní vyřízení, vydány by měly být letos. Zbývajících zhruba 30 tisíc hektarů lesů Lesy ČR církvím vydat odmítají a jsou připraveny vést soudní spory. Zatím je podnik účastníkem 69 soudních sporů, z toho ve 41 případech je žalován a ve 28 případech vystupuje jako žalobce, uvedl ve středu generální ředitel LČR Daniel Szórád.

Lesy ČR v rámci církevních restitucí zatím obdržely 2267 výzev k vydání majetku. Zástupci církví a náboženských společností v nich požádali o vydání 49 184 pozemků a 1392 staveb. Požadovaných asi 150 000 hektarů představuje kolem 12 procent z rozlohy Lesů ČR 1,3 milionu hektarů.

Největší část lesů, které LČR odmítly vydat, si nárokuje Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známá jako řád německých rytířů. Mezi odmítnuté církve s velkými restitučními nároky patří i benediktinské opatství v Broumově, cisterciácké opatství v Oseku a Kanonie premonstrátů Teplá.

Hospodaření na lesních pozemcích dotčených restitucemi vedou LČR na zvláštní účet, kdy se výnosy a náklady evidují zvlášť. Lesy ČR se tím podle Szóráda chtějí vyhnout možnému nařčení z bezdůvodného obohacení. V lesích dotčených restitucemi Lesy ČR dělají jen nezbytné pěstební a výchovné zásahy, případně likvidaci kalamity či kůrovce.

Vydávání lesů vede k úbytku zaměstnanců Lesů ČR a rušení lesních správ v oblastech dotčených restitucemi. "V roce 2015 byly zrušeny tři lesní správy - Ostravice, Bystřice pod Hostýnem a Frenštát pod Radhoštěm. Letos byla k 1. lednu zrušena lesní správa Karlovice a správa Jeseník se sloučila s Javorníkem," uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Podnik jedná s církvemi o možném zaměstnání svých lesníků v dané lokalitě. "Řada z nich nachází (u církví) nové uplatnění. Letos by se změny spojené s restitucemi měly dotknout 60 zaměstnanců, v oblasti Jesenicka pak 35 zaměstnanců," uvedla vedoucí personálního odboru LČR Šárka Matějíčková.

Související