Zatímco Andrej Babiš namířil své tažení proti daňovým únikům hlavně na restaurace a také na podvodníky s DPH, Češi jsou přesvědčení, že největšími viníky jsou nadnárodní korporace. Podle průzkumu agentury Median pro think-tank Glopolis si 84 procent lidí myslí, že na úrovni velkých podniků dochází k daňovým únikům.

A zatímco u vyhýbání se daním mezi jednotlivci řekla téměř polovina z více než tisícovky respondentů, že takovou formu úniků dokáže pochopit a vlastně jim nevadí, u velkých společností bylo 89 procent zpovídaných proti.

"Je třeba, aby se stát vedle elektronické evidence tržeb cílené na menší podniky a živnostníky zaměřil i na daňové úniky velkých korporací," komentoval výsledky zástupce ředitele institutu Ondřej Kopečný.

To, o čem hovoří Kopečný, je aktuálně velké téma celé Evropy. V té sílí tlak na to, aby nadnárodní korporace platily více daní v zemích, kde je vydělávají, a ne například v daňových rájích. V nedávné době Evropská komise nařídila doplatit desítky milionů eur automobilce Fiat či kavárenskému řetězci Starbucks. Britská vláda se zase dohodla na zpětném daňovém doplatku ve výši 170 milionů eur s Googlem.

Podle dřívějších odhadů z české ekonomiky ročně uteče vlivem takzvaných převodních cen, kdy z tuzemské dceřiné firmy odcházejí platby do zahraničí, kde jsou příznivější daňové podmínky, asi pět miliard korun. "Pro finanční správu je jednou z hlavních oblastí, na kterou se v poslední době zaměřuje, i kontrola převodních cen," říká mluvčí daňové správy Linda Paterová.

Z průzkumu vyplynula ještě jedna zajímavost - lidé mají pocit, že vědí jen málo, co přesně se s penězi, které oni či jejich zaměstnavatelé odvedou státu, děje. "Nedostatečná informovanost se projevuje také v tom, že oproti expertním odhadům dotázaní asi čtyřnásobně nadhodnocují podíl vybraných daní, který se promrhá kvůli korupci a zmanipulovaným zakázkám," řekl sociolog Daniel Prokop.

Řada lidí podle něj nedoceňuje, kolik z peněz, jež se vyberou, se společnosti vrátí prostřednictvím penzí, bezplatného zdravotnictví či školství. Zároveň dodal, že ti, kteří mají tendenci nadhodnocovat, kolik daní se promrhá, jsou ti, kteří sami mají k placení daní výrazně horší vztah.

Související