Z jakého důvodu si podle vašich informací vybrala společnost CEFC Česko jako výstupní místo do Evropské unie?

Ty důvody jsou tři, přičemž musíme vzít v potaz více parametrů. Jednak si myslím, že CEFC se Česká republika velice líbí. Je to hezká země, pro Číňany velice přitažlivá, máme čisté ovzduší i výhody hlavního města. Klíčoví lidé si zde koupili své nemovitosti.

Druhým důvodem jsou velmi zajímavé podmínky pro zahraniční investory. V oborech, ve kterých chtějí podnikat, má Česko poměrně velké přednosti oproti konkurentům ze střední a východní Evropy. Bezesporu je to zdravý finanční sektor. Není tajemstvím, že první investice CEFC směřovala do hlavního bodu jejich podnikání, kterým je podnikání ve finanční oblasti. Máme rostoucí ekonomiku, což je poměrně klíčové pro podnikání ve finančním sektoru.

Třetí část je vztah s Čínou. Česko bezesporu za poslední roky udělalo řada kroků, které v rámci regionu střední a východní Evropy dávají Česku určitou konkurenční výhodu.

Které to byly?

V dubnu 2012 se Česko přihlásilo k takzvané iniciativě 16+1. To je spolupráce šestnácti zemí střední a východní Evropy s Čínou, ke které se přihlásil někdejší premiér Petr Nečas a jeho vláda. Česko tam hraje poměrně významnou roli, je motorem celého hnutí například v oblasti regionální politiky, zdravotnictví či kultury.

Naše země se rovněž přihlásila do projektu nové Hedvábné stezky. To je projekt, ve kterém jsou desítky zemí světa, ale ve střední a východní Evropě je to všehovšudy šest zemí.

Do třetice je to projekt strategického partnerství mezi Českem a Čínou. Sice tam jsou všechny velké státy světa, ale ve střední Evropě tam je pouze Polsko, a Česko tak bude druhou zemí, která podobný typ spolupráce s Čínou má.

Říkáte tedy, že se Česko stalo největším obchodním, a nakonec i jiným, přítelem Číny v Evropské unii?

To není úplně přesná definice. To byste pominul ostatní evropské země. Dohodu o strategickém partnerství má s Čínou jak celá Evropská unie, tak jednotlivé členské státy. Dohodu mají Francie, Německo, Itálie, Dánsko. Ve střední a východní Evropě, která je pro nás relevantním měřítkem porovnávání v ekonomické oblasti, jsme ale spolu s Polskem lídry spolupráce s Čínou.

V čí prospěch vy osobně pracujete? Pracujete ve prospěch čínských firem, nebo Česka?

Nemyslím si, že to musí být nutně v protikladu. Já pracuji pro svoji zemi, mám rád Česko, jsem občanem této země. A pomáhám vytvářet ekonomické kanály mezi našimi zeměmi, které jsou v souladu se zahraniční politikou České republiky.

Považujete tedy vstup CEFC do Česka za prospěšný?

Jsem o tom bytostně přesvědčen.