Soud uznal Lukáše Nečesaného vinným z pokusu o vraždu kadeřnice a poslal jej na 13 let do vězení. Napadené ženě má navíc zaplatit bezmála 80 tisíc korun a zdravotní pojišťovně 235 tisíc. Nečesaný se proti verdiktu okamžitě odvolal.

Žalobkyně Lenka Faltusová po verdiktu zažádala o vzetí Nečesaného do vazby. Hrozí podle ní, že by se mohl pokusit utéct. Rodina Nečesaných na to zareagovala odchodem ze soudní síně. "To není k smíchu ale k pláči, to je šaškárna," volali cestou ven.

"Mám doma rodinu, mám maturovat, nikdy jsem nechtěl utíkat, prosím, abych si alespoň tu maturitu mohl dodělat. Jestli se můj otec zmiňoval o odchodu do ciziny, bylo to myšleno případně až v budoucnu, po odpykání trestu," vysvětloval Nečesaný.

Soudce Jiří Vacek žádost státní zástupkyně následně zamítl. "Tento institut se nemůže aplikovat samostatně, bez dalších důvodů. Žádné líčení nikdy nezmařil, má rodinu, dítě, reálný důvod, že by uprchl, či se skrýval, nemá," zdůvodnil své rozhodnutí. Faltusová podala proti jeho rozhodnutí stížnost.

Důležité svědectví i dopis

Vacek označil za stěžejní důkaz pro vynesení verdiktu nové svědectví napadené kadeřnice, která Nečesaného u soudu označila za útočníka. "Výpověď je věrohodná, přesně popsala co se stalo až do napadení pachatelem, do prvních třech úderů," řekl soudce s tím, že není důvod výpovědi nevěřit. Pochyby o výpadku paměti po útoku odmítl: "Všichni znalci se vyjádřili, že byla retrográdní paměť narušena, ale nikdo nevyvrátil, že se jí paměť vrátit mohla."

Svědectví napadené ale není jediným důležitým důkazem. Významnou úlohu při rozhodování soudu měla i výpověď spoluvězně Jiřího Fundy. "Sepsal dopis, který skutečně sepsal on, potvrdil to i při slyšení u našeho soudu, byť v krátké verzi," uvedl soudce.

Motiv Nečesaného byl podle Vacka finanční. "Bylo prokázáno, že ve škole dlužil na koho se podíval. Rozhodně na tom nebyl tak, aby mohl žít, jak chtěl působit na spolužáky," vysvětlil Vacek.

Soud se přiklonil k žalobě

Státní zástupkyně třináctiletý trest požadovala. Ve své závěrečné řeči uvedla, že už z dřívějších dvou kol trestního řízení je řada důkazů, které Nečesaného z útoku usvědčují. Oba obhájci Nečesaného soudu zopakovali, že jejich klient kadeřnici nenapadl, a navrhli zproštění viny. Před soudem kritizovali postup obžaloby i soudního senátu.

"Jsem přesvědčena o tom, že i po doplnění dokazování byla žaloba podaná důvodně a jediným pachatelem je právě Lukáš Nečesaný," řekla Faltusová. Připomněla výpověď napadené kadeřnice, která při zářijovém výslechu před soudem uvedla, že Nečesaného poznala. Předtím si tím nebyla jistá. Státní zástupkyně poukázala na výpověď Nečesaného spoluvězně Jiřího Fundy, který uvedl, že se mu Nečesaný k útoku přiznal. Tu u soudu také potvrdil Karel Zikmund.

"Pokud by Nejvyšší soud řádně prostudoval trestní spis a neopisoval slepě z podané stížnosti, nikdy by nedošel k takovým závěrům," uvedla na závěr Faltusová.

Nečesaného obhájce Oldřich Chudoba mluvil na rozdíl od Faltusové, která četla z papíru, spatra. Obracel se střídavě k publiku, soudci i Faltusové.

"Důkazní břemeno jednoznačně nese obžaloba, ale odpovědnost za rozhodnutí plně nese soud. Existuje ale zásada v pochybnostech ve prospěch obviněného, ale nejen, že to udělal, ale i jak. Jinak je porušeno právo na spravedlivý proces, který zaručuje ústava," uvedl a dodal, že obžaloba vystupuje arogantně vůči Nejvyššímu soudu, jehož názor musí respektovat.

Ve své řeči rozporoval předložené důkazy, výpověď napadené kadeřnice i svědka Fundy. "Nelze postupovat tak, že si obžaloba vybere důkazy, které se jí hodí, a o těch ostatních se tváří, že nejsou," dodal. Na závěr navrhl, aby byl Nečesaný zproštěn viny v plném rozsahu.

Profesionalita zmizela

Proces kritizoval ve své řeči i druhý obhájce Nečesaného Petr Dítě. "Nestrannost se jak z jednání státní zástupkyně, ale, omlouvám se, i senátu, vytratila. Zdá se mi, že profesionalita zmizela a jde o jednání v určitě osobní rovině, proto jsem dával i stížnost na podjatost," uvedl advokát.

Soud se podle něj navíc dopustil velké procesní chyby, když nechal číst výpovědi Fundy a Zikmunda a nevyžádal si souhlas obžalovaného. "Tím pádem k ním nesmí být vůbec přihlíženo a zbývá pak ona jediná věta, kterou řekl Funda u soudu a to, že mu Nečesaný řekl, že neví, proč to udělal. Ale to naprosto nelze považovat za přiznání," napadl postup obžaloby.

Lukáš Nečesaný zopakoval, že nic neudělal. "Je hrozné, co se paní poškozené stalo, lituji ji a přeji si, aby na pravém pachateli byla učiněna spravedlnost," dodal.

Soud námitky zamítl

Líčení začalo vyjádřením soudce Jiřího Vacka ke stížnostem a námitkám obhajoby k jeho podjatosti. "Senát se sešel na neveřejném zasedání už před líčením a rozhodl, že toto se zamítá," uvedl Vacek. Advokáti se proti rozhodnutí odvolali.

Obhajoba si stěžovala i na výpověď spoluvězně Jiřího Fundy, který před soudem v kukle uvedl, že se mu Nečesaný s napadením ženy svěřil. Advokáti tvrdí, že Funda má psychické potíže, užívá antidepresivum Rivotril a právě v červnu 2015, kdy vypovídal policii, propadal depresím. "Je zde spousta nejasností, které souvisí s jeho zdravotním stavem, Je třeba zjistit, jak léky ovlivňují jeho jednání," uvedl obhájce Oldřich Chudoba, který citoval ze zdravotní zprávy o Fundovi. I v tomto případě soudce stížnost zamítl s tím, že zdravotní stav svědka je v zásadě v pořádku.

Související