Poslanci sněmovního ústavně-právního výboru v čele s jeho předsedou Jeronýmem Tejcem (ČSSD) navrhují, aby u nejzávažnějších trestných činů byli jejich pachatelé odpovědní už po dovršení 13 let. Obecně podle návrhu zůstává pro trestní odpovědnost patnáctiletá hranice. Záměr, který představili ve sněmovně, také zpřísňuje tresty pro vraždu s rozmyslem nebo vylučuje v některých případech možnost promlčení vraždy.

Návrh rovněž počítá s tím, že by se zveřejňoval pravomocný odsuzující rozsudek nad mladistvým, pokud mu soud uložil alespoň osm let, a to včetně jména a místa trvalého pobytu odsouzeného.

"Ve všech případech trestných činů, kde hrozí dospělému výjimečný trest, by byly odpovědné i děti od třinácti do patnácti let," uvedl Tejc na tiskové konferenci. U mladistvých mezi 15 a 18 lety by se také zvýšily maximální sazby, které může soud uložit, v nejzávažnějších případech z aktuálních deseti na 15 let.

"Za posledních 20 let se postupně zvyšovaly sazby za nejzávažnější násilné činy, nicméně nepromítlo se to do sazby u mladistvých," vysvětlil Tejc.

V návrhu se také zařazuje mezi trestné činy, kde uplynutím promlčecí doby nezaniká odpovědnost, například vražda více osob, těhotné ženy, osoby mladší 15 let.

Pokud si vraždu pachatel předem promyslí a uváží, mělo by být vždy možné uložit výjimečný trest, tedy 20 až 30 let vězení či doživotí. Aktuálně v takovém případě hrozí 12 až 20 let. "Soud samozřejmě bude mít možnost zvážit okolnosti případu," uvedl Tejc.

Novela má podle Martina Plíška (TOP 09) podporu napříč politickým spektrem. "Už máme slíbenou podporu zástupců čtyř poslaneckých klubů: TOP 09, ČSSD, ANO a Úsvitu. Chceme obejít všechny kluby a do čtrnácti dnů bychom novelu oficiálně předložili," řekl.

Ne všichni oslovení poslanci však sdíleli Plíškovo nadšení. "Myslím, že je to příliš velký skok. V žádném případě bych nehlasoval o snížení na 13 let, a i na 14 let bych si to musel hodně rozmyslet," uvedl Pavel Blažek z ODS.

"Já osobně si nejsem jist, jestli je nutné to snižovat, ale určitě je to legitimní návrh, o kterém se budeme bavit," uvedl Tejcův stranický kolega Roman Sklenák.

Šéf občanských demokratů Petr Fiala dokonce návrh novely označil za populistické gesto. "Snížení trestní odpovědnosti na 13 let je příliš radikální. Dává mladistvým povinnosti, ale již neřeší jejich práva. Jedná se o přehnanou reakci na některé konkrétní zločiny. Politika se takto nemá dělat, je to populismus," řekl.

Návrh má však postihnout jen závažné násilné trestné činy, jejich pachatelé si podle navrhovatelů už ve 13 letech uvědomují, že vraždit se nemá. "Chci také zdůraznit, že nechceme hýbat s věkovou hranicí pro legální sexuální styk," dodal Plíšek.

Šanci návrhu dává skutečnost, že se nejedná o plošné zrušení patnáctileté hranice, ale jen v závažných případech. Bylo by to poprvé, kdy se poslanci na snížení trestné odpovědnosti shodnou. Už v minulosti na toto téma poslanci několikrát diskutovali.

Naposledy se podobnou debatu pokusila zavést v roce 2010 tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kolářová. "Ze statistik, které máme k dispozici, vyplývá, že je ročně registrována maximálně jedna vražda spáchaná mladšími 15 let. To nás ale nemůže uklidnit, za tím na první pohled nepatrným číslem se totiž skrývá zbytečně ztracený život a bolest blízkého okolí," uvedla tehdy Kolářová s tím, že navrhuje podpořit hranici trestní odpovědnosti.

Související