Pražské městské části skončily v loňském roce v hospodářském přebytku 1,026 miliardy korun. Z celkem 57 radnic jich s kladným výsledkem hospodařilo 43. ČTK to zjistila z materiálu, který v úterý schválili pražští radní. Hospodaření hlavního města Prahy jako celku pak skončilo k loňskému 31. prosinci přebytkem 12,441 miliardy korun. Skutečné příjmy ke konci roku byly zhruba 70,8 miliardy, výdaje 58,3 miliardy korun. Materiál kromě radních musí projednat ještě zastupitelé.

Oproti loňskému roku se počet radnic, které skončily v minusu, snížil, a to sice o osm na letošních 14. Celkový přebytek hospodaření je pak saldem přebytků hospodaření 43 městských částí v souhrnném objemu asi 1,209 miliardy a záporných sald hospodaření u 14 městských částí v objemu 183,9 milionu.

Mezi těmi, které mají záporný hospodářský výsledek, jsou například radnice Prahy 6, 11 či 17 nebo Troja a Kunratice. Největší schodek pak měla jihoměstská radnice, a to minus asi 58 milionů korun. Naopak nejvíce v plusu skončila Praha 10 se zhruba 241 miliony.

Výsledek hospodaření Prahy jako celku byl pak ovlivněn vyššími příjmy a nižšími výdaji, zejména investicemi. V porovnání s rokem 2014 se loni zvýšily především daňové příjmy, a to u daně z přidané hodnoty. V případě daňových příjmů město ve schválené verzi rozpočtu počítalo s příjmy 41,7 miliardy, konečný výsledek byl 47 miliard korun. Více než trojnásobné byly oproti očekávání i nedaňové příjmy.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Město navíc nestihlo utratit peníze na investice a vyčerpalo je jen z 65,88 procenta, a to do výše zhruba deseti miliard. "Co se týče investic, nižší čerpání kapitálových výdajů je důsledkem například ztížených podmínek pro jejich realizaci - jednak složitých pravidel veřejného zadávání anebo kupříkladu výkupů pozemků," uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová (ANO).

Běžné výdaje na chod města tvořily 82,69 procent z celkových výdajů Prahy, loni to bylo 48,2 miliardy Kč. Běžné výdaje od roku 2012 neustále rostou.

Hospodaření Prahy v roce 2014 skončilo přebytkem zhruba 1,927 miliardy korun. Konečné a reálné příjmy byly nakonec 69,98 miliardy korun. Výdaje pak dosáhly částky 68,055 miliardy korun.

Související