Dvě třetiny české veřejnosti jsou spokojeny se svým životem. Aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ukázal, že nespokojených je 12 procent lidí a více než pětina Čechů uvedla neutrální odpověď "ani spokojen, ani nespokojen".

Oproti dubnu i předchozímu roku se spokojenost či nespokojenost lidí s životem významně nezměnila. Sociologové zjistili, že v posledních třech letech, zhruba od poloviny roku 2013, je v české společnosti zřetelný trend nárůstu spokojenosti, který následoval po citelném poklesu z období druhé poloviny roku 2011 a celého roku 2012.

Spokojenost se životem roste se zvyšujícím se stupněm dokončeného vzdělání, s rostoucím příjmem a především se zlepšující se subjektivně vnímanou životní úrovní vlastní domácnosti. Naopak pokles vykazuje spolu se zvyšujícím se věkem.

"Relativně vyšší spokojenost s životem vyjadřovali vedoucí a vyšší odborní pracovníci, dotázaní žijící v domácnostech se třemi až pěti členy, svobodní a z hlediska politické orientace lidé hlásící se jednoznačně k pravici a voliči ANO," uvedli autoři průzkumu.

Méně spokojení jsou důchodci, nezaměstnaní, rozvedení, ovdovělí, lidé žijící v jednočlenných domácnostech a také ti, kdo se politicky jednoznačně řadí k levici nebo patří mezi rozhodnuté nevoliče.

Související