Až desetinásobně vyšší pokuty za některé přestupky a nově zavedený paragraf o urážce úředníka nebo policisty jsou nejvýraznějšími novinkami zákona o přestupcích, který ve středu těsnou většinou schválili senátořiPokuty za některé přestupky se zvýší až desetinásobně. Urážka policisty nebo úředníka bude nově přestupkem proti veřejnému pořádku. Normu dostane k podpisu prezident.

Právě trestání urážky policisty nebo úředníka byl jediným tématem debaty před hlasováním. "Za znevážení úřední osoby při výkonu hrozí pokuta až deset tisíc korun. Když se u politiků tato ochrana spíše odbourává, tak nechápu, proč má byt posilována u veřejné správy," ptala se senátorka Eliška Wagnerová. Podle ní naopak může osoba, která vykonává takzvanou veřejnou agendu, být terčem velmi silné kritiky. "Kdo má být v právním státě na prvním místě? Občan, nebo úředník?" dodala.

Senátorům, kteří se přihlásili do diskuse, vadilo, že se z úředníků dělají nadlidé, kteří budou používat vetší ochrany než kdokoliv jiný. "Verbálních útoků na úředníky a policisty je hodně, to nikdo nerozporuje, Ale jestli je správná cesta jít proti nim touto cestou, tak to si myslím, že to správná cesta není," uvedl senátor Václav Láska. 

Senátor Miloš Malý se úředníků zastal. "Proč by se měl někdo nechat urážet jenom proto, že vykonává státní správu? Copak úředník není člověk, nebo je pravdou to, co někdo řekl, že úředník je parazit?" uvedl. S takovým názorem byl však v debatě zcela osamocen. Všichni ostatní řečníci jednoznačně požadovali, aby byl zmíněný paragraf vyškrtnut.

Po krátké debatě senátoři zákon schválili, byť těsně. Pro bylo 28 senátorů, deset proti, zdrželo se jich patnáct.

Desetinásobně, na 100 tisíc korun se má zvýšit maximální sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Stejně tak se má zvýšit pokuta za provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez příslušného oprávnění.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Až 50 tisíc korun pokuty místo dosavadních 10 tisíc korun by měl nově zaplatit občan, pokud by úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, případně mu požadovaný údaj zatajil kvůli získání neoprávněné výhody. Z 15 tisíc na 20 tisíc korun se zvyšuje pokuta za způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem.

Nový zákon rovněž na 10 tisíc korun zvyšuje pokuty za ublížení na cti, nedodržení omezujícího opatření, vzbuzování veřejného pohoršení nebo rušení nočního klidu.

Související