Pražští radní v úterý schválili pravidla pro zavedení sdílení automobilu více lidmi v Praze. Dokument obsahuje 13 požadavků, které budou muset firmy provozující tzv. carsharing splnit. Provozovatel musí být například právnická osoba, nesmí k vozům přidělovat své řidiče a bude muset městu odevzdat seznam použitých vozů včetně registračních značek. V modrých zónách, tedy v zónách pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, začne carsharing fungovat nejdříve v roce 2018.

"Požadavky jsou zpracovány ve spolupráci se všemi oficiálně působícími carsharingovými společnostmi na území Prahy. Tento dokument zároveň umožní do budoucna i dalším carsharingovým společnostem bezkonfliktní provozování této služby v zónách placeného stání," píše se v materiálu.

Mezi požadavky je rovněž to, že firma musí vytvořit veřejný registrační systém a on-line systém pro rezervaci včetně mobilní aplikace. Jednotlivé automobily musí být přístupné 24 hodin denně, průměrné stáří vozů nesmí být více než čtyři roky a musí splňovat emisní normu Euro5. Služba musí být přístupná nejméně v deseti oblastech Prahy. Firma rovněž musí městu umožnit přístup do systému.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Carsharing bude možné zavést do modrých zón až v roce 2018, kdy již bude mít město nového správce zón placeného stání a bude zaveden nový systém kontroly vozidel. "Do té doby je třeba připravit funkční systém, který budou využívat carsharingové společnosti a který umožní snadnou kontrolu těchto vozidel v zónách placeného stání," píše se v materiálu.

Carsharing umožňuje více řidičům používat stejný automobil. Město si od něj slibuje úsporu parkovacích míst a zlepšení životního prostředí.

Související