Ústavní soud (ÚS) v úterý novým nálezem potvrdil, že klienti cestovní kanceláře v úpadku mají nárok na plnou náhradu ceny zájezdu. Vyhověl stížnosti dvojice z Prahy, která od Generali Pojišťovny dostala přibližně o sedm tisíc korun méně, než kolik za neuskutečněnou dovolenou v Turecku vynaložila. ÚS tak navázal na svůj loňský nález, který se nesl v podobném duchu.

V mezičase se změnila právní úprava, která od 1. ledna klade vyšší nároky na smlouvy o pojištění proti úpadku, a vedla tak ke zvýšení sjednávaných limitů. Zároveň z ní ale podle mluvčího Generali Jiřího Cívky vyplývá, že pojišťovna hradí právě jen do limitu, nikoliv v neomezeném rozsahu.

Podle soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka však i po novele trvá povinnost hradit klientům plnou cenu. Poukázal na zjevný úmysl zákonodárce i na závazky plynoucí z členství v Evropské unii. "Domnívám se, že výklad ÚS je správný," řekl Fenyk.

Spor, který v úterý řešil ÚS, se týká ještě období staré právní úpravy. Pojišťovna argumentovala tím, že celková výše nároků klientů zkrachovalé cestovní kanceláře převýšila sjednaný limit plnění. Cestovní kancelář jej měla zakotvený v pojištění proti úpadku.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Klienti se proto obrátili na Obvodní soud pro Prahu 2, který jejich žalobu zamítl. Následovala ústavní stížnost, v níž klienti poukazovali na porušení práva na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek.

Ústavní soud už loni rozhodl obdobným způsobem, když zamítl stížnosti Generali Pojišťovny ve sporu s jiným klientem. Nález tehdy vyvolal kritiku Generali i dalších pojišťoven. "Máme připraveno podání k Evropskému soudnímu dvoru," řekl Cívka.

Související