Mezinárodní evropská studie vedená předním českým odborníkem Markem Trněným, přednostou 1. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, potvrdila účinnost lenalidomidu u jednoho z agresivních nádorů krve. U pacientů s lymfomem z plášťových buněk snížil riziko zhoršení či úmrtí o 39 procent proti nemocným léčeným standardně, sdělil Trněný. Závěry publikoval tým v prestižním odborném časopise Lancet Oncology.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Trněný, známý širší veřejnosti jako lékař, který vedl léčbu rakoviny krve u zpěváka Karla Gotta, uvedl, že studie potvrdila velký přínos nové léčby pro pacienty. Studie se prováděla šest let na skupině 254 nemocných. "Výsledky znamenají, že tento imunomodulační lék bude v Evropě registrován pro léčbu nemocných s lymfomem z plášťové zóny," vysvětlil.

V Česku je ročně zjištěno téměř 4000 nových pacientů s nádory krve. Jde o velmi různorodá onemocnění. Nejčastějším typem jsou non-Hodgkinovy lymfomy, nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně. Pocházejí z jednoho druhu bílých krvinek nazývaných lymfocyty. Všechny lymfocyty tvoří v těle spolu s mízními uzlinami a ostrůvky lymfocytů všudypřítomnou lymfatickou tkáň, která za normálních okolností má na starosti ochranu organismu. Lymfomů existuje mnoho typů a rozdělují se podle různých kritérií.

"Ve srovnání s rokem 1980 je v současné době diagnostikován non-Hodgkinův lymfom u zhruba 2,5násobně většího počtu nemocných. Nejčastěji se léčí pomocí chemoterapie nebo kombinací chemoterapie a biologické léčby," řekl Trněný. "Úmrtnost od roku 2000 klesá díky objevům nových léků. Nemocní mají větší šanci na přežití i vyléčení než před 15 lety," doplnil děkan 1. lékařské fakulty UK, profesor Aleksi Šedo.

Ocenil, že se výzkumné týmy, v nichž jsou zapojeni také lékaři z jeho fakulty, nadále zabývají výzkumem podstaty vzniku a rozvoje lymfomů i léčbou, a to jak v laboratorních podmínkách, tak v klinických studiích.

Související