Správní úřady nebudou muset řešit nemajetkovou újmu, kterou lidé utrpěli jako oběti pachatelů přestupků. Rozhodla o tom v úterý sněmovna, když na žádost horní komory vypustila příslušnou pasáž z návrhu nového zákona o odpovědnosti za přestupky. Předloha míří k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi.

Zrušení povinnosti úřadů řešit nemajetkovou újmu způsobenou přestupky prosadil v Senátu Radko Martínek (ČSSD). Podle něj je stanovování této újmy poměrně obtížné i pro soudy.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Senátor Martin Tesařík (ČSSD) upozornil před poslanci na administrativní i finanční náročnost posuzování nemajetkové újmy pro kraje a obce i na to, že úředníci nemají s jejím určováním žádné zkušenosti. Sněmovní znění naopak hájil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. "Poškozený je ten, komu vznikla újma, a je lhostejné, zda je materiální nebo nemateriální," řekl.

Senátní variantu normy podpořila dolní komora až ve druhém hlasování. První, v němž byla o dva hlasy zamítnuta, zpochybnil předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák. Ve finále pro ni hlasovalo 89 ze 166 přítomných poslanců, proti jich bylo 20.

Obce dále novým zákonem ztratí právo zakázat až na tři měsíce pobyt lidem, kteří by na jejich území opakovaně porušovali veřejný pořádek. Zastánci zákazu jeho zachování v Senátu neprosadili. Nepomohlo jim ani varování, že obce tak budou připraveny o účinný nástroj postihu nepřizpůsobivých lidí.

Zákon také zvyšuje maximální výši pokuty v příkazním řízení ze čtyř tisíc korun na 10 tisíc. V příkazním řízení se přestupky projednávají v případě, kdy je nebylo možné vyřešit ve zkráceném blokovém řízení. Promlčecí doba u přestupků má být nově podle jejich závažnosti až tříletá.

Zákon o odpovědnosti za přestupky mimo jiné stanoví způsob jejich projednávání a ruší úpravy řešení přestupků v osmi desítkách dalších norem. Ruší i dvě vyhlášky o nákladech na přestupkové řízení. Norma upravuje také například narovnání mezi obviněným a poškozeným nebo správní trest zveřejněním rozhodnutí o přestupku. Jedním z účelů této sankce je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách firem či živnostníků. Zákon zachovává právo prezidenta přestupky amnestovat.

Související