Počet cizinců, kteří v Česku pracují, je výrazně vyšší než před krizí. Na konci loňska mělo v ČR zaměstnání 323 200 lidí ze zahraničí, za poslední konjunktury v roce 2008 jich bylo zhruba o 38 700 méně. Nejvíc přibývá zaměstnanců ze zemí EU, ti tvoří tři čtvrtiny zahraničních sil. Naopak množství zaměstnanců ze států mimo osmadvacítku je proti předkrizovému stavu zhruba poloviční. Vyplývá to ze zprávy pro vládu o potírání nelegálního zaměstnávání a ze statistik o zaměstnávání cizinců.

Lidé z EU povolení k práci nepotřebují. Zaměstnavatel o jejich nástupu ale musí informovat úřad práce. Povolení k zaměstnání nemusí mít ani cizinci ze zemí mimo unii, pokud mají povolení k trvalému pobytu či kvůli sloučení rodiny, získali azyl, v ČR studují či mají modré a zelené karty.

Za posledních 15 let se počet zahraničních pracovníků v Česku víc než ztrojnásobil. V roce 2001 jich tu mělo zaměstnání asi 104 000, loni přes 323 000. Z nich víc než tři čtvrtiny, celkem přes 245 300, pocházejí z EU. Nejvíc je Slováků, v České republice jich na konci loňska pracovalo přes 150 000. Po nich stojí z euroobčanů o místo v Česku nejvíc Poláci, Rumuni a Bulhaři. Zaměstnání mělo i zhruba 3700 Němců, 3300 Britů a 2600 Francouzů.

Druhou nejpočetnější skupinou cizinců na českém trhu práce po Slovácích jsou Ukrajinci. Na konci loňského roku jich tu mělo zaměstnání skoro 41 850. Přes tři čtvrtiny nepotřebovaly povolení, mít ho muselo kolem 9650 osob.

Zatímco stále více lidí z EU si v Česku nachází uplatnění, zaměstnanců ze zemí mimo unii ubývá. V roce 2008 mělo v Česku práci kolem 81 100 Ukrajinců a Ukrajinek. Jejich počet tak od té doby klesl zhruba na polovinu. Před krizí většina lidí z Ukrajiny také pracovala s povolením, nepotřebovalo ho tehdy jen 7135 osob. Celkem úřady práce na konci roku 2008 evidovaly 143 450 zaměstnanců ze států mimo EU, na konci loňska kolem 77 900.

Související