Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by chtěla navýšit od příštího roku rozpočet o 20 milionů korun. Peníze chce kvůli zvýšení počtu zkoušek spolehlivosti, při kterých se testuje odolnost příslušníků bezpečnostních sborů vůči korupci. Za tímto účelem by do sboru mělo přijít 20 nových pracovníků.

Vyplývá to z materiálů, které bude ve středu projednávat vláda. Záměr však může narazit. Připomínky má ministerstvo financí, podle něhož by měla GIBS provádění zkoušek zvládnout i bez navýšení peněz.

Zkouška spolehlivosti patří mezi výjimečné kompetence GIBS, kterou nikdo jiný nemůže vykonávat. V českém právním řádu existuje od roku 2009. Od té doby GIBS nebo její předchůdce policejní inspekce udělaly 227 zkoušek spolehlivosti, ve 27 případech získaly poznatky o možném protiprávním jednání.

Z analýzy pro vládu vyplývá, že loni byly provedeny jen čtyři zkoušky spolehlivosti. Nejvíc zkoušek naopak inspekce zvládla v roce 2013, a to 56.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

V minulosti se uvažovalo o tom, že by se zkoušky spolehlivosti mohly rozšířit také na lidi působící ve státní správě. Podle podkladů pro vládu ale na základě dosavadní sedmileté praxe nelze rozhodnout o jejich rozšíření.

Dalším argumentem proti rozšíření je to, že GIBS nemá dost peněz a lidí. "Za těchto okolností není namístě v současné době realizovat rozšíření zkoušek spolehlivosti na další osoby v orgánech veřejné moci," uvádějí podklady pro vládu.

Zkouška spolehlivosti se nyní může týkat policistů, celníků, Vězeňské služby a GIBS. Většinou dosavadních testů ve 179 případech museli projít příslušníci policie.

Mezi nejčastěji zkoušené osoby v předchozích sedmi letech patřili příslušníci bezpečnostních sborů v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Karlovarském kraji, kde GIBS udělala od 24 do 35 zkoušek.

Nejméně zkoušek se naopak uskutečnilo v Libereckém, Olomouckém a Jihočeském kraji, a to od tří do sedmi.

Související