Členem ministerské komise, která má prošetřit události kolem vraždy ve smíchovském Tesku, je i psychiatr Cyril Höschl. Popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog je součástí týmu, který má za úkol zjistit, zda bylo možné zabránit ubodání ženy pacientkou Psychiatrické nemocnice Bohnice, v den, kdy byla z ústavu propuštěna.

"Lékař nesmí dělat nic v rozporu se zákonem," říká Höschl a reaguje tak na tvrzení vedení bohnické léčebny, že k další hospitalizaci nebezpečné pacientky nebyl důvod.

Je skutečně podle pravidel propustit nebezpečného pacienta, pokud na něj léčba neúčinkuje?

Co je to "nebezpečný pacient"? Kdo dobrovolně přijde, smí dobrovolně odejít. To byl také případ vražedkyně z Teska.

Jiná možnost je, že dotyčný nebo dotyčná bezprostředně ohrožuje sebe či okolí, pak může být hospitalizována proti své vůli, což musí, zdůrazňuji – musí, schválit nebo nařídit soud. Kdyby bylo možné preventivně zavřít každého, kdo někdy někomu v afektu vyhrožoval, seděla by polovina národa za mřížemi.

Nespočívá v těchto pravidlech nebezpečí pro běžné občany?

Pokud je někdo svědkem toho, že žena z Teska někoho před dvěma týdny v kavárně na Újezdu škrtila, pak to jistě ohlásil policii. A pokud by to policie shledala opodstatněným, měla pachatelku zadržet, uvalit na ni vazbu a obvinit ji z pokusu o vraždu.

Následovalo by pak mimo jiné soudněznalecké posuzování pachatelky včetně vyhodnocení její ovládací a rozpoznávací schopnosti a vlivu případné choroby na její jednání. Kdyby se chorobný původ neprokázal, patřila by do vězení, kdyby ano, patřila by do ochranné léčby.

Takže se přece jen někde stala chyba?

Proč se takto nepostupovalo, je třeba se ptát těch, kdo u toho byli, ale to není problém psychiatrické nemocnice. Psychiatrická nemocnice Bohnice tyto informace, pokud je mi známo, neměla, získala je až ex post z médií. Přitom vím, že se nemocnice na záznam pachatelky u policie dotazovala, tuto informaci však neobdržela.

Nebylo by však vhodné alespoň informovat policii o tom, že takový člověk jde na svobodu, byť je to možná v rozporu s lékařským tajemstvím?

Lékař nesmí dělat nic v rozporu se zákonem a zákon "ošetřuje" i zbavení mlčenlivosti.

V případě útěku z ochranné léčby lékař ovšem ohlašovací povinnost má a jistě by tak učinil, ale to nebyl tento případ.

Není to první případ, není načase změnit pravidla o detenci, hospitalizaci a hlavně odpovědnosti za tyto lidi?

Neumím si představit, jak by se pravidla měla změnit.

Ostatně – jak by se měla změnit pravidla silničního provozu, aby ročně nezahynulo na silnicích přes 700 lidí, což je několik set krát víc, než je obětí šílenců? Nemá se začít nejdřív tam, kde je to nejhorší?

Po bitvě je každý generál, jenže předejít těmto událostem by znamenalo hrubé omezení svobod lidí, kteří s tím nemají nic společného.

Samozřejmě že při zavedení stanného práva klesne kriminalita. Ale je to řešení? Mají se sebrat řidičáky všem osobám mladším 25 let, protože je zvýšená pravděpodobnost, že budou mít nehodu a někoho zraní či zabijí?

To, co se stalo, je tragédie. Kdyby však bylo možné tragédiím dočista předcházet, žádné by se už dávno nekonaly.

Veřejnost se však ptá, zda bylo správně propustit útočnici z případu na Smíchově.

To je stupidní dotaz, protože dotyčná osoba v době, kdy byla propuštěna z nemocnice, ještě "útočnicí z případu na Smíchově" nebyla. Kdyby byla, jistě by nebyla propuštěna.

Bohnická nemocnice není delfská věštírna, a nemohla tedy vědět, že má řešit něco, co teprve nastane.

To zní, jako že se podobným věcem zabránit nedá...

Když před časem podobná pacientka slovně vyhrožovala, a byla proto v psychiatrické nemocnici "držena" 14 dní proti rozhodnutí soudu, že nesplňuje podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci, dostala táž psychiatrická nemocnice Bohnice 50 tisíc korun pokutu plus příkaz uhradit soudní výlohy za nepřípustné omezování osobní svobody. A teď to táž nemocnice schytává za to, že pustila někoho, koho neměla žádný zákonný důvod držet? Tak jak tedy?

Související