Posílení pozice dlužníků nebo ztrátu práva obcí vykázat nepřizpůsobivé přináší 12 zákonů, které ve středu podepsal prezident republiky Miloš Zeman.

Správní úřady také nebudou muset řešit nemajetkovou újmu, kterou lidé utrpěli jako oběti pachatelů přestupků. Zrušení povinnosti úřadů řešit nemajetkovou újmu způsobenou přestupky prosadil Senát kvůli tomu, že stanovování této újmy je poměrně obtížné i pro soudy.

Obce zákonem současně ztratí právo zakázat až na tři měsíce pobyt lidem, kteří by na jejich území opakovaně porušovali veřejný pořádek. Zastánci zákazu tvrdí, že obce tak budou připraveny o účinný nástroj postihu nepřizpůsobivých lidí.

Zákon také zvyšuje maximální výši pokuty v příkazním řízení ze 4000 korun na 10 000 korun. V příkazním řízení se přestupky projednávají v případě, pokud je nebylo možné vyřešit ve zkráceném blokovém řízení. Promlčecí doba u přestupků bude nově podle jejich závažnosti až tříletá.

Mezi zákony, které prezident podepsal, je i zákon o úvěru pro spotřebitele. Úvěr by měl podle návrhu zákona věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností. Spory u smluv ze spotřebitelských úvěrů navíc budou rozhodovat výhradně soudy. Nebude tedy možné jejich řešení u rozhodců neboli arbitrážemi.

Při dřívějším splacení dluhu bude mít poskytovatel právo pouze na takzvané účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasnou úhradou objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, například při dlouhodobé nemoci, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma.

Podle nového celního zákona se pak bude možnost prominutí sankce týkat pokut v pevné výši 10 000, 30 000 a 50 000 korun v případě, že firma nepodala kontrolní hlášení z ospravedlnitelných důvodů. Plátce bude muset finanční úřad požádat o prominutí postihu do tří měsíců od nabytí právní moci platebního výměru.

Související