Jedna z nejznámějších moravských památek v Olomouckém kraji, hrad Bouzov, zůstane ve vlastnictví státu. Rozhodl o tom ve středu olomoucký okresní soud, který zamítl žalobu Německého řádu na Národní památkový ústav (NPÚ).

Podle soudu není žaloba důvodná. Zástupci řádu se domáhali vrácení hradu i jeho mobiliáře s tím, že jde o jeho historický majetek. NPÚ hrad odmítl v květnu 2014 vydat v rámci církevních restitucí, podle památkářů nemá řád na navrácení památky zákonný nárok. Řád se hodlá proti rozhodnutí soudu odvolat.

"Žaloba není důvodná, proto byla zamítnuta," uvedl soudce Vít Jašek. Hlavním argumentem podle soudu je to, že předmětné věci byly zkonfiskovány na základě Benešových dekretů německé společnosti, která je tehdy vlastnila, proto je nelze vydat. Uvedl také, že soud nemá prokázáno, že by žalobce byl vlastníkem věcí, kterých se domáhá. "V řízení bylo prokázáno, že řád byl v roce 1939 zrušen," uvedl soudce s tím, že toto rozhodnutí dosud nebylo zrušeno.

Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známého jako Řád německých rytířů, nyní Německý řád, u soudu o hrad usilovala od června. Obě strany na několika jednáních soud zahrnovaly listinami a důkazy, čerpaly například z archivu či bezpečnostních složek.

"My se samozřejmě odvoláme a uvidíme, co bude dál. Věříme ve spravedlnost," uvedl mediální zástupce řádu Mikoláš Černý. "V tuto chvíli musíme důkladně prozkoumat rozhodnutí," doplnil.

U soudu zástupci řádu tvrdili, že jsou oprávněni domáhat se navrácení svého historického majetku. Argumentovali tím, že vlastnické právo bylo dříve zapsáno v Moravských zemských deskách, v době nacistické okupace byl podle nich majetek neplatně konfiskován. Řád tvrdil, že se na něj dekrety nevztahovaly.

Soud se však přiklonil k argumentaci právních zástupců NPÚ. Podle nich byl Německý řád v únoru 1939 zrušen nařízením říšského komisaře a žalobce nenabídl jediný důkaz, že by zrušení řádu bylo politickou perzekucí ze strany třetí říše. Vyvracejí to podle nich i historické listiny, z nichž vyplývá oddanost a loajalita řádu německé říši.

"Jsme rádi, že soud rozhodl po právu a že se ztotožnil s veškerými argumenty žalovaného. Klíčovým argumentem bylo to, že bylo konfiskováno, a to německé společnosti. Tím pádem se stala vlastníkem Československá republika. A že žalobce nepostupoval tak, jak bylo stanoveno zákonem z roku 1946 a nepodal restituční návrh," řekl právní zástupce NPÚ Petr Wünsch. "S odvoláním počítáme a nebojíme se toho," doplnil Wünsch.

Německý řád se domáhá navrácení svého majetku také jinými žalobami. Počet žalob podaných na kraje se však rozhodl zredukovat na základě výzvy České biskupské konference, aby od určovacích žalob upustily také řády a kongregace působící v Česku. Kromě hradu Bouzova nyní soudy řeší také kostel v Karlově Studánce, uvedl vikář řádu Metoděj Hofman.

Hrad Bouzov patří mezi nejnavštěvovanější památky na střední Moravě, loni ho navštívilo téměř sto tisíc lidí.

Související