Zdravotní pojišťovny si podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové nemají najímat externí advokáty na vymáhání dluhu na zdravotním pojištění, podle ombudsmanky tímto zbytečně navyšují náklady. Jak v pondělní tiskové zprávě uvedla mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková, pojišťovna má tyto rutinní úkony vykonávat sama, má vlastní právníky.

Na úřad ombudsmanky se obrátila žena, jež nesouhlasila s dluhem, který po ní vymáhala zdravotní pojišťovna prostřednictvím soudního exekutora. Dluh podle Šabatové pojišťovna vymáhala oprávněně, ale pochybila, když si na sepsání návrhu na exekuci najala externího právníka. Dluh tak narostl o dalších 17 tisíc korun, které právník požadoval za svoji práci.

Podle Šabatové ve složitějších případech lze připustit, že pojišťovna využije služeb soudního exekutora. "Není však možné, aby sepsání rutinního návrhu k soudnímu exekutorovi delegovala na najatého advokáta a náklady na jeho služby pak vymáhala po dlužníkovi," uvedla Šabatová.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Připomněla, že zdravotní pojišťovna je zvláštním druhem právnické osoby zřízené především za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění. A výkon této činnosti představuje výkon státní správy, a v tomto ohledu je tedy nutné na zdravotní pojišťovny nahlížet obdobně jako na orgány státu jako takového.

Pokud se pojištěnec dostane do podobné situace, je podle Šabatové třeba, aby se bránil v exekučním řízení. V něm má věřitel vůči dlužníkovi právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku. Jde tedy podle ombudsmanky poukázat na to, že zdravotní pojišťovna disponuje vlastním právním aparátem, a proto nelze náklady právního zastoupení externím právníkem považovat za účelně vynaložené.

Související