Místo toho, aby učitelé svým žákům používání Wikipedie zakazovali, mají je nyní naučit, jak s encyklopedií pracovat. Projekt Uč (s) Wiki chce žáky 8. a 9. tříd základních škol naučit dívat se kriticky na informace, které najdou na internetu. Mají se naučit pracovat s primárními a sekundárními zdroji a poznat, kdy je nějaké heslo z Wikipedie napadeno "vandalem" a informace jsou zkreslené.

"Wikipedii učitelé většinou spíše ignorovali nebo se nad jejím používáním pohoršovali. Tento projekt se to snaží změnit a dát žákům kritický, ale realistický pohled na tuto největší internetovou encyklopedii v dějinách," vysvětluje předseda Wikimedia ČR Vojtěch Dostál.

Projekt reaguje nejen na negativní postoj učitelů k Wikipedii. Jako první si seminář vyzkoušeli žáci Základní školy Jih v Mariánských Lázních. "Vždycky jsme jim říkali, že musí využívat i jiné zdroje než Wikipedii," potvrzuje zástupkyně ředitele Jana Rygolová. Přednáška, kterou absolvovali na konci školního roku, se deváťákům líbila a hodně spolupracovali.

"Dozvěděli se dost věcí, které nevěděli, například že se dají hesla různě mazat a upravovat. To je překvapilo. Je dobře, že probíhá taková osvěta, aby byli žáci více opatrní, když si hledají něco na internetu," říká Rygolová.

Naučit žáky pracovat se zdroji nejen při psaní referátů budou moci všichni učitelé. V průběhu září začnou fungovat webové stránky, kde najdou informace o tom, jak žáky naučit internetové zdroje používat, mohou si také jednotlivé úlohy vyzkoušet v rolích žáků 18. října v Praze.

Učitelům tak může projekt pomoci naplnit i vzdělávací plán, podle něhož mají žáky učit digitální gramotnosti.

Wikimedia začala už před pěti lety s projektem Studenti píší Wikipedii, v jehož rámci studenti vysokých škol psali hesla do Wikipedie místo seminárních prací. "A moc se nám to osvědčilo. Přemýšleli jsme proto, jak ukázat Wikipedii i mladším žákům," zdůvodňuje start projektu manažerka vzdělávacích aktivit Wikimedia v ČR Gabriela Boková.

Související