Dne 2.2.2014 byl na tomto zpravodajském portálu zveřejněn článek s názvem "Radní zachránili šéfku Rathovy nemocnice. Nemusí platit dluh 105 milionů." Tento článek obsahoval nepravdivé a zkreslující údaje a tvrzení, které neoprávněně zasáhly do osobnostních práv Adama Černého.

Omlouváme se tímto panu Adamovi Černému, advokátovi, že jsme o něm v tomto článku sdělili a zveřejnili nepravdivé informace, že zastupoval paní Alici Opočenskou v řízení o zaplacení částky 105 milionů korun českých, že v tomto řízení nepodal včas vyjádření paní Opočenské na soud a že spor z tohoto důvodu prohrál. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě.

Za způsobené nepříjemnosti se tímto omlouváme Adamovi Černému.

 
Související