Učit se přírodní zákonitosti a pronikat do tajů fyziky nepatří mezi oblíbené činnosti studentů. Ta přitom jejich život může zásadně ovlivnit. Jenže ve chvíli, kdy jejich automobil dostane v zatáčce smyk, protože kola ztratí přilnavost v důsledku příliš rychlé jízdy, bývá na studium fyzikálních jevů už pozdě.

Každý jev má přitom své logické vysvětlení a dá se názorně předvést pokusem. Toho využívá webový výukový projekt Vím proč, kterým energetická společnost ČEZ podporuje technické vzdělávání a popularizuje výuku fyziky. Žáci základních a středních škol vkládají na webové stránky Vím proč vlastnoručně natočená videa s fyzikálními pokusy. Nejlepší nahrávky vybírá ve dvou kategoriích odborná porota i laická veřejnost. Čtvrtý ročník soutěže startuje už doslova za pár dní, 1. října 2016. Během tří ročníků se na webu podařilo shromáždit více než 700 videí, která jsou stále k dispozici.

"Fyzika není mezi žáky příliš populární a to se pokoušíme změnit. Prostřednictvím dětí se snažíme dát příklad ostatním, že se fyziky nemusí bát. Naší vizí bylo vytvoření videotéky fyzikálních pokusů, která bude využívána při výuce," říká Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Destrukce lahve je populární

Na stránkách Vím proč lze najít opravdu širokou paletu pokusů z různých oblastí fyziky. Mezi nejpopulárnější patří například pokus, při němž žáci přeřezávají zmrzlou lahev s vodou strunou od kytary, či video, na kterém student ukazuje, jak staví jednoduchý elektromotor. Názvy dalších pokusů (Destrukce lahve, Domácí žárovka, Výroba meteorologického balonu) dávají tušit, že se žáci při jejich natáčení rozhodně nenudili. Nejvíce videí se věnuje mechanice kapalin a plynů či vlastnostem látek a těles. Nechybí ale ani pokusy z oblasti astronomie či jaderné fyziky.

Po startu prvního ročníku soutěže se přitom zdálo, že fyzikální pokusy moc lákat nebudou. ČEZ představil projekt učitelům na Veletrhu nápadů učitelů fyziky a požádal je o podporu. Firma nechala natočit tři krátká videa, jež měla podpořit žáky v účasti. Na stránkách projektu si také mohli zájemci přečíst návod, jak videa natáčet, na co se mají děti zaměřit a čeho vyvarovat. "Zpočátku jsme byli trochu nervózní, protože videa nepřicházela. Ale nakonec jsme v prvním ročníku soutěže posbírali 200 fyzikálních pokusů," vzpomíná Puff.

Před začátkem letošního ročníku se firma zeptala učitelů fyziky, zda má smysl pokračovat. O své názory se podělilo téměř 200 pedagogů. "Jejich reakce byly pozitivní. Ocenili především to, že takový projekt vůbec vznikl a že máme snahu něco změnit a pomoci výuce fyziky jako takové. Namotivovali nás k tomu, abychom v této aktivitě i nadále pokračovali," popisuje Pavel Puff.

Učitelé mohou stránky využít jako názornou učební pomůcku, která vysvětlí konkrétní fyzikální jev. Používáním videotéky učitel ušetří při výuce fyziky čas, protože nemusí připravovat celý pokus, ale jen promítnout video. Uživatelé, kteří se na stránkách registrují, si mohou sestavit seznam oblíbených videí přímo pro svou výuku. Výhodou je také velká názornost a srozumitelnost videí. "Probíraný jev je vysvětlený žákům nebo studentům jazykem jejich vrstevníků, protože jsou nejčastějšími autory videí," říká Puff.

Pokusy nesmí ohrozit zdraví

V novém ročníku soutěže platí stejná pravidla jako loni. Video mohou žáci poslat sami nebo v týmu až se dvěma kamarády. Autoři tří nejlepších videí pro základní a tří pro střední školy dostanou tablet. Jedna základní a jedna střední škola, na níž studuje žák s nejlepším videem vybraným odbornou porotou, obdrží grant 200 tisíc korun na vybavení učebny fyziky od Nadace ČEZ.

Na webu Vím proč najdou žáci také rady, jak video správně natočit. Maximální délka nahrávky je stanovena na pět minut, zakladatelé webu ale doporučují vkládat raději jen tříminutová videa. Obsahem videa musí být fyzika, jinak bude neplatné. Žáci by měli také používat jen svoji hudbu, na kterou mají autorská práva. "Samozřejmě neprojde nic, co porušuje české zákony nebo je neslušné. Pokus by také neměl být zdraví nebezpečný," varuje Pavel Puff.

Do budoucna by ČEZ chtěl, aby se zveřejněná videa používala ve velké míře ke studiu fyziky na školách v Česku. "K tomu bude potřeba ještě hodně práce, elánu a financí. Videa bude nutné znovu ohodnotit z pohledu výuky a doplnit je metodickými a pracovními listy. Určitě to nebude jednoduchá práce. Věříme ale, že projekt může u dětí změnit vnímání fyziky a přispět tak k zvýšení atraktivnosti technického vzdělávání v budoucnosti," uzavírá Puff.

Související