Učit se přírodní zákonitosti a pronikat do tajů fyziky nepatří mezi oblíbené činnosti studentů. Ta přitom jejich život může zásadně ovlivnit. Jenže ve chvíli, kdy jejich automobil dostane v zatáčce smyk, protože kola ztratí přilnavost v důsledku příliš rychlé jízdy, bývá na studium fyzikálních jevů už pozdě.

Každý jev má přitom své logické vysvětlení a dá se názorně předvést pokusem. Toho využívá webový výukový projekt Vím proč, kterým energetická společnost ČEZ podporuje technické vzdělávání a popularizuje výuku fyziky. Žáci základních a středních škol vkládají na webové stránky Vím proč vlastnoručně natočená videa s fyzikálními pokusy. Nejlepší nahrávky vybírá ve dvou kategoriích odborná porota i laická veřejnost. Čtvrtý ročník soutěže startuje už doslova za pár dní, 1. října 2016. Během tří ročníků se na webu podařilo shromáždit více než 700 videí, která jsou stále k dispozici.