Pražská pískoviště mohou být nebezpečná pro zdraví dětí, písek v nich totiž obsahuje nadlimitní množství kadmia - těžkého kovu, který se ukládá do měkkých tkání a může vyvolat vážná onemocnění. Nejvíce škodlivý je tento prvek právě pro děti, varuje ekologická organizace Arnika, která ve středu zveřejnila výsledky rozboru vzorků z pískovišť.

Vysoká koncentrace kadmia může mít několik příčin. Podle pracovníků Arniky je hlavním zdrojem znečištění doprava. "Praha paří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, právě pokud jde o překročení emisí prachu, který pochází z dopravy. Těžké kovy jako kadmium se vážou právě na nejjemnější prachové částice," řekl Milan Havel, který se v Arnice zabývá problematikou toxických látek. Obsah ostatních testovaných látek se vešel do limitu.

Vedle dopravy se kadmium uvolňuje do vzduchu zároveň při spalování fosilních paliv. Látka má schopnost šířit se větrem i na dlouhé kilometry, je prokázaná její souvislost se vznikem rakoviny krve. Největší nebezpečí představuje, pokud je člověk škodlivému prvku dlouhodobě vystaven.

Děti na pískovištích jsou riziková skupina proto, že se kadmiem mohou přímo intoxikovat. "Dětský kontakt se světem utváří i přímé ochutnávání. Pokud si dítě delší dobu hraje na znečištěném pískovišti, vystavuje se vážnému zdravotnímu riziku," řekla Karolína Brabcová, vedoucí projektu S čím si v Praze hrajeme.

Odborníci odebrali vzorky z pískovišť v Dejvicích nedaleko třídy Jugoslávských partyzánů, na Proseku nedaleko dálnice na Teplice, u hlavního nádraží, na Spořilově nedaleko Jižní spojky, v Holešovicích a v Malešicích.

Právě u posledních dvou zmíněných byly naměřeny nejvyšší hodnoty kadmia. Ačkoliv rozbory pocházejí pouze z pískovišť, protože písek je díky svým vlastnostem vhodný pro chemický rozbor, podle Havla by se podobné hodnoty kadmia naměřily všude v Praze.

Řešením by bylo snížení počtu aut ve městě a pravidelná výměna písku na hřištích. Ten je dobré měnit nejen kvůli znečištění prachovými částicemi, ale také například kvůli parazitům od domácích zvířat. "V naší části měníme písek na hřištích jednou ročně. Zrovna nedávno tu byla hygienická kontrola a pískoviště dopadla dobře," uvedla Marie Bittnerová, referentka ochrany krajiny a přírody z holešovické radnice.

Související