Důvěře nadpoloviční většiny Čechů se z institucí veřejného života těší armáda, policie a soudy. Na opačném konci žebříčku skončily církve a tisk. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve srovnání s dubnem v něm výrazný vzestup zaznamenaly odbory.

Armádě podle CVVM věřilo 65 procent lidí. Důvěra v policii byla o pět procentních bodů nižší. Soudům věřilo 52 procent dotázaných.

Na dohled od padesátiprocentní hranice skončily banky, kterým důvěřovalo 47 procent lidí. V jejich případě ale mírně převažoval podíl negativních odpovědí, a to v poměru 48 ku 47 procentům.

Zářijový průzkum potvrdil vzestupný trend důvěry Čechů v odbory, kterým věřilo 47 procent respondentů. Oproti letošnímu dubnu si odboráři polepšili o sedm procentních bodů, přičemž jejich důvěryhodnost se dostala na nové maximum, srovnatelné s dosavadní nejvyšší hodnotou z března 2012.

Naopak důvěryhodnost médií v očích veřejnosti v září nadále klesala. Rádiu věřilo 44 procent lidí, televizi 34 a tisku 33 procent dotázaných. Celkem klesla v posledních dvou letech důvěryhodnost těchto tradičních médií zhruba o 15 procentních bodů.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Pokles důvěry se týkal také internetu, kterému důvěřovalo 41 procent lidí, zatímco negativní odpověď volilo 46 procent dotázaných. "Důvěra k internetu je výrazně podmíněna věkem. V posledním šetření ovšem nastala situace, kdy i v nejmladší generaci důvěra k internetu statisticky významně poklesla," uvedlo CVVM.

Neziskovým organizacím podle výzkumu důvěřovalo 40 procent lidí, zatímco negativně se k nim vyslovilo 48 procent respondentů. Nejhoršího skóre pak dosáhly církve, u kterých převažovaly negativní odpovědi nad pozitivními v poměru 69 ku 22 procentům.

Výzkum provádělo CVVM v období od 5. do 19. září na vzorku 999 obyvatel ČR starších 15 let.

Související