Nelze vést exekuci proti nevidomému za protiprávní jednání, kterého se kvůli svému handicapu nemohl dopustit. Ústavní soud (ÚS) se ve středu zastal prakticky slepého invalidy, který je držitelem průkazu ZTP/P, a tedy má nárok na bezplatnou jízdu v hromadné dopravě. Přesto proti němu směřoval exekuční návrh kvůli dluhu za údajnou černou jízdu v Praze.

Muž podal návrh na zastavení exekuce. Nebylo mu prý doručeno rozhodnutí o jejím nařízení ani prvotní soudní rozhodnutí. Navíc je exekuce vedena pro dluh, který podle muže neexistuje a nikdy nemohl vzniknout, protože je držitelem průkazu ZTP/P už od roku 1994.

Invalida měl pro vzniklou situaci jediné vysvětlení: někdo nejspíš zneužil jeho ztracený rodný list a prokázal se s ním revizorovi. Obvodní soud pro Prahu 5 návrhu na zastavení exekuce nevyhověl. Doručování všech písemností prý bylo v pořádku, a muž tak měl svoje námitky proti oprávněnosti vymáhané pohledávky uplatnit již v původním nalézacím řízení.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

V exekučním řízení již podle obvodního soudu nelze zpětně přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu. Muž podal odvolání, nicméně Městský soud v Praze se ztotožnil s názorem obvodního soudu. Následovala úspěšná stížnost k ÚS, který zdůraznil, že "spravedlnost musí být přítomna v každém procesu, ve kterém se interpretuje a aplikuje právo".

Justice měla podle ÚS exekuci zastavit, což neudělala. "Nastala tak zcela absurdní situace, kdy je proti stěžovateli vedeno exekuční řízení, ačkoliv si soudy byly a být musely plně vědomy toho, že stěžovatel žádnou svoji právní povinnost nejen neporušil, nýbrž ani porušit nemohl," stojí v nálezu soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka.

Související